苻融验走文言文拼音版注音版

发布时间:2020-06-24 20:09:59 编辑:文言文之家

苻融验走文言文注音版

 《 róngyànzǒu 》
  qiánqínróng , wèizhōu 。 yǒulǎolǎojié , zéi , rénwéizhúqínzhī , zéifǎnrén 。 shíhūnhēi , zhīshúshì , nǎisòngzhī 。 róngjiànérxiàoyuē :“ zhīěr 。 èrrénbìngzǒu , xiānchūfèngyángménzhěfēizéi 。” érhái , róngzhèngwèihòuchūzhěyuē :“ zhēnzéi , rén !” zéisuìzuì 。 gàizéiruòshànzǒu , bèiqín , zhīshànzǒuzhězéi 。 gàibiànzhīshù , wéiwén 、 shēnchá , huò , nǎinéngjīngyān 。 róngyànzǒuérshí , wèicházhīshēnérbiànzhīmíng 。

苻融验走文言文拼音版

 《 fú róng yàn zǒu 》
  qián qín fú róng , wèi jì zhōu mù 。 yǒu lǎo lǎo yú lù yù jié , hē zéi , lù rén wéi zhú qín zhī , zéi fǎn wū lù rén 。 shí yǐ hūn hēi , mò zhī qí shú shì , nǎi jù sòng zhī 。 róng jiàn ér xiào yuē :“ cǐ yì zhī ěr 。 kě èr rén bìng zǒu , xiān chū fèng yáng mén zhě fēi zéi 。” jì ér hái rù , róng zhèng sè wèi hòu chū zhě yuē :“ rǔ zhēn zéi yě , hé wū rén hū !” zéi suì fú zuì 。 gài yǐ zéi ruò shàn zǒu , bì bù bèi qín , gù zhī bù shàn zǒu zhě zéi yě 。 gài biàn wū zhī shù , wéi bó wén 、 shēn chá , bù kě qī huò , nǎi néng jīng yān 。 fú róng yàn zǒu ér dé qí shí , kě wèi chá zhī shēn ér biàn zhī míng yǐ 。

 以上就是苻融验走文言文拼音版、苻融验走文言文注音版的相关介绍。为您推荐:苻融验走文言文翻译注释和道理

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-06-28 11:10:31

相关阅读

 • 战国策·甘茂亡秦且之齐拼音版、注音版

  文言文之家为您整理战国策·甘茂亡秦且之齐拼音版、注音版,欢迎阅读。 战国策·甘茂亡秦且之齐注音版 《 甘gān茂mào亡wáng秦qín且qiě之zhī齐qí 》 甘gān茂mào亡wáng秦qín...

 • 道德经第六十一章原文注音及译文

  道德经第六十一章注音版 《 道dào德dé经jīng · 第dì六liù十shí一yī章zhāng 》 大dà邦bāng者zhě , 下xià流liú也yě , 天tiān下xià之zhī牝pìn也...

 • 吕氏春秋季冬原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋季冬原文带拼音版 【 季jì冬dōng 】 一yī曰yuē : 季jì冬dōng之zhī月yuè , 日rì在zài婺wù女nǚ , 昏hūn娄lóu中zhōng , 旦dàn氐dī中zhō...

 • 聊斋志异·孝子拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异孝子拼音版、聊斋志异孝子注音版,欢迎阅读。 聊斋志异孝子注音版 《 孝 xio 子 zǐ 》 青 qīng 州 zhōu 东 dōng 香 xiāng 山 shān 之 zhī 前 qin , 有 yǒu 周 zhōu 顺...

 • 聊斋志异·水灾拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异水灾拼音版、聊斋志异水灾注音版,欢迎阅读。 聊斋志异水灾注音版 《 水 shuǐ 灾 zāi 》 康 kāng 熙 xī 二 r 十 sh 一 yī 年 nin , 苦 kǔ 旱 hn , 自 z 春 chūn 徂 c 夏...

 • 了凡四训·谦德之效原文拼音版诵读

  文言文之家为您整理了凡四训·谦德之效原文拼音版诵读,欢迎阅读。了凡四训·谦德之效原文诵读 Your browser does not support the audio element....

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号