吕氏春秋孟冬原文及翻译(带拼音版)

发布时间:2020-07-14 12:54:43 编辑:文言文之家

吕氏春秋孟冬原文带拼音版

 【 mèngdōng 】
  yuē : mèngdōngzhīyuè , zàiwěi , hūnwēizhōng , dànxīngzhōng 。 rénguǐ , zhuān , shénxuánmíng , chóngjiè , yīn , zhōngyīngzhōng 。 shùliù , wèixián , chòuxiǔ , xíng , xiānshèn 。 shuǐshǐbīng , shǐdòng , zhìshuǐwéishèn 。 hóngcángjiàn 。 tiānxuántángzuǒ , chéngxuán , jiàtiě , zàixuán , hēi , xuán , shíshǔzhì , hóngyǎn 。 shìyuè , dōng 。 xiāndōngsān , tàishǐzhītiānyuē :“ mǒudōng , chéngzàishuǐ 。” tiānnǎizhāi 。 dōngzhī , tiānqīnsāngōngjiǔqīngdài , yíngdōngběijiāo 。 hái , nǎishǎngshì , guǎ 。 shìyuè , mìngtàidǎoguī , zhànzhàoshěnguàxiōng 。 shìcháāshàngluànzhězuìzhī , yǒuyǎn 。 shìyuè , tiānshǐqiú , mìngyǒuyuē :“ tiānshàngténg , xiàjiàng , tiāntōng , érchéngdōng 。” mìngbǎiguānjǐngàicáng 。 mìngxúnxíng , yǒuliǎn ; chéngguō , jièmén , xiūjiàn , shènguānyuè , fēng , bèibiānjìng , wányàosài , jǐnguānliáng , sāijìng , chìsàng , biànshang , shěnguānguǒzhīhòu , yíngqiūlǒngzhīxiǎo 、 gāobēi 、 báohòuzhī , guìjiànzhīděng 。 shìyuè, gōngshīxiàogōng , chén , ànchéng , huòzuòwéiyínqiǎo , dàngshàngxīn , gōngzhìwéishàng 。 gōngmíng , kǎochéng ; gōngyǒudàng , xíngzuì , qióngqíng 。 shìyuè, yǐnzhēng , tiānnǎiláiniántiānzōng 。  , gōngshèmén , xiǎngxiān , láonóngxiūzhī 。 tiānnǎimìngjiāngjiǎng , shè 、 jué 。 shìyuè , nǎimìngshuǐshīshōushuǐquánchízhī , huògǎnqīnxiāozhòngshùzhàomín , wéitiānyuànxià , yǒuruòzhě , xíngzuìshè 。 mèngdōngxíngchūnlìng , dòng , xiè , mínduōliúwáng 。 xíngxiàlìng , guóduōbàofēng , fāngdōnghán , zhéchóngchū 。 xíngqiūlìng , xuěshuāngshí , xiǎobīngshí , qīnxiāo 。

吕氏春秋孟冬翻译

 孟冬之月,太阳的位置在尾宿。初昏时刘,危宿出现在南方中天。拂晓时刻,星宿出现在南方中天。孟冬于天干属壬癸,它的主宰之帝是颛顼,佐帝之神是玄冥,应时的动物是龟鳖之类的甲族,相配的声音是羽音,音律与应钟相应。这个月的数字是六,味道是咸味,气味是朽气,要举行的条祀是行祭,祭祀时祭品以肾脏为尊。这个月水开始结冰,地开始封冻,雉钻起家淮水变成了蛤蜊,彩虹消失不再出现。天子住在北向明堂的左侧室,乘坐黑色的车,车前驾着黑色的马,车上插着黑色的绘有龙皱的旗帜,天子穿着黑色的衣服,佩带着黑色的饰玉。吃的食物是黍米和猪肉,使用的器物宏大而敛口。

 这个月有立冬的节气,立冬前三天,太史向天子禀告说;“某天立冬,大德在于水。”于是天子斋戒,准备迎冬。立冬那天,天子亲自率领三公九卿大夫,到北郊去迎接冬的降临。迎冬回来,赏赐为国捐躯的大臣的子孙,抚恤救挤这些大臣遗留韵孤儿寡妇。

 这个月,命令掌管卜筮的太卜,祈祷于龟策,看兆象,算卦数,来考察吉凶。这时候,要察访那些曲意逢碰上司而扰乱法制的人,判他们的罪,不得有所隐藏。

 这个月,天子开始穿皮农。命令主管官吏说。“天气上腾,地气下降,天地之间不再相通,封闭而形成冬天。”命令百官谨慎对待仓虞府库之事。命令司徒击各地巡视积聚的情况,不得有没积聚的谷物。要加高加固城墙,警戒城门里门,维修门栓门鼻,小心钥匙锁头,加圈印封,守备边境,修葺要塞,谨慎关卡桥粱,堵塞田间小路,饬正丧事的规格,分别随葬的衣服,营建坟墓的大小,高低、厚薄的标准,都要按照贵贱的等级。

 这个月,俞夸工师献上百工制作的器物,考核工效,摆出他们制作的祭器,看是否依照法度程式。不得制作过于奇巧的器物来摇动在上位者的奢侈之心,一定要以精密为佳。器物要刻上工匠的名字,以此来考察他们是否信诚。如果有不精细之处,一定要给予处罚,来追究他们的诈巧之情。

 这个月,天子诸侯与群臣在蒸祭之后,举行盛大的宴饮,排列次序。天子向包月星辰等在天之神祈求明年五谷丰登。大杀牺牲,在官社及门闾祈祷,然后飨先祖,五祀,慰劳农夫,使他们好好休息。天子命令将帅讲习武事,教军士练习射箭、驾车,比试体力。

 这个月,命令掌管水利水产的官吏向百姓收缴水泉池泽的赋税,但不得擅自加税来侵犯百姓的利益,给天子在百姓中结下怨恨。敢这样做的人,一定要处罚而不得宽赦。

 孟冬实行应在春天发布的政令,那幺,冰封地冻就不牢固,地气就会宣泄散发,百姓就会多所流亡。如果实行应在夏天实行的政令,那么,国家就会多暴风,正处冬天而不冷,蛰伏的动物就会重新出来。如果实行应在秋天实行的政令,那么,霜雪就不能按时气而来,小的战争就会不断发拄生,外寇就会侵扰边境。

 以上就是吕氏春秋孟冬原文及翻译、吕氏春秋孟冬原文带拼音版的知识介绍。为您推荐:吕氏春秋·纪·孟冬纪文言文和译文

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-07-08 13:35:08

相关阅读

 • 吕氏春秋重言原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋重言原文带拼音版 【 重chóng言yán 】 二èr曰yuē : 人rén主zhǔ之zhī言yán , 不bù可kě不bù慎shèn 。 高gāo宗zōng , 天tiān子zǐ也yě 。...

 • 吕氏春秋适音原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋适音原文拼音版 【 适shì音yīn 】 四sì曰yuē : 耳ěr之zhī情qíng欲yù声shēng , 心xīn不bù乐lè , 五wǔ音yīn在zài前qián弗fú听tīng ;...

 • 吕氏春秋原乱原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋原乱原文带拼音版 【 原yuán乱luàn 】 六liù曰yuē : 乱luàn必bì有yǒu弟dì , 大dà乱luàn五wǔ , 小xiǎo乱luàn三sān , 讠yán刂dāo乱lu...

 • 吕氏春秋辩土原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋辩土原文带拼音版 【 辩biàn土tǔ 】 五wǔ曰yuē : 凡fán耕gēng之zhī道dào , 必bì始shǐ於yú垆lú , 为wèi其qí寡guǎ泽zé而ér後hòu枯kū 。...

 • 吕氏春秋·纪·季春纪文言文和译文

  吕氏春秋纪季春纪第三 《吕氏春秋》是秦国吕不韦集合门客们编撰的一部名著,全书二十六卷,分十二纪、八览、六论。以下是文言文之家整理的吕氏春秋纪季春纪第三文言文原文及翻译,欢...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号