吕氏春秋辩土原文及翻译(带拼音版)

发布时间:2020-07-19 10:35:07 编辑:文言文之家

吕氏春秋辩土原文带拼音版

 【 biàn 】
  yuē : fángēngzhīdào , shǐ , wèiguǎérhòu 。 hòu , wèiwéihòuér 。 bǎozhě { ǎorèn } zhī , jiānzhěgēngzhī , érhòuzhī 。 shàngtiánbèichù , xiàtiánjìn 。 sāndàorèn 。 cān , zhènxiǎo , wèiqīng , miáoruòzhíliè , qièzhī 。 zhǒngérxíng , gēngércháng , miáoxiāngqiè 。 chú , chúzhī , cǎoqièzhī 。 sāndàozhě , érhòuduō 。 suǒwèijīnzhīgēngyíngérhuòzhě , zǎozhěxiānshí , wǎnzhěshí , hánshǔjié , jiànǎiduō 。 shíwéi , gāoérwēiduó , bēiliè , jiànfēng , gāopéi , hándiāo , xiū , shíérliù , néngwéilái 。 shēngér , jiàxiān , zhòngdàonǎiqiè , wàngzhīyǒu , jiùzhī 。 nóngzhītiánzhī , zhījiàzhīshūérshì ; zhītiánzhī , zhījiàzhī 。 chú , chúzhī , shìzhīshāng 。 广guǎngpíng , zhènxiǎoshēn , xiàdeyīn , shàngdeyáng , ránhòuxiánshēng 。 jiàshēngchénérzhíjiānzhě 。 shènzhǒng , 使shǐshù , 使shǐshū 。 shī , 使shǐ , 使shǐyǒu 。 shúyǒuyōu , péi , yōuzhí , zhízhěshēngxiān 。 shījūn , jūnzhěshēngjiān 。 shì广guǎngpíngsàngběn 。 jīngshēngzhě , fēnzhī 。 jīngshēngyǒuxíng , zhǎng ; ruòxiānghài ;  。 héngxíng , zòngxíngshù 。 zhèngxíng , tōngfēng , guàixīnzhōngyāng , shuàiwéilíngfēng 。 miáo , ruò , chángxiāng , shúxiāng 。 shìsānwéi , nǎiduō 。 fánzhīhuàn , shēngér 。 shìxiānshēngzhěměi , hòushēngzhěwéi 。 shìnòu , chángxiōngér 。 shùféi使shǐshū , shùqiāozhuānshēngér 。 féiérshūduō , qiāoérzhuānduō 。 zhījiàzhě , nòu , xiōngéryǎng , shōuérshōu 。 shàngxiàān , duō 。 hòuniètōng , báofānfānér 。 zhímíng , gāngróuzhǒng , miǎngēngshā , 使shǐnóngshì 。

吕氏春秋辩土翻译

 耕地的原则是:一定要从垆土开始,因为这种土水分少,干土层厚。一定要把柔润的地放到后面耕,因为这种土即使拖延一下也还来得及耕。水分饱和的土地要缓耕,坚硬的土地要立即耕,柔润的土地要放在一边推迟耕。高处的土地耕后要把地面耙平,低湿的土地首先要把积水排净。不要让“三盗”和自己一起使用土地。四时依次出现,是和农事相参验的。有些人田畦做得太窄,垄沟做得太宽,田畦看上去就象一条条被困在地上的青鱼,上面的禾苗长得象兽颈上的鬃毛,这是地盗,地把苗侵吞了。庄稼种下去却密密麻麻地没有行列,尽力耕耘也难以长大

 ,这是苗盗,苗与苗相互侵吞了。不除杂草地就要荒芜,清除杂草又会弄活苗根,这是草盗,草把苗侵吞了。所以必须除掉这三盗,然后才能多打粮食。

 当今有些人从事农耕,尽力经营却没有收获,这是因为他们行动早的先于农时,行动迟的赶不上农时,四季的劳作不合时节,所以庄稼多遭灾害。他们修治田哇,修得又高又陡,这样水分就容易散失;畦坡过于斜险,畦面就容易倾塌。庄稼种在这样的田畦上,遇风就会倒伏,培土过高就会连根拔出,天气冷一点就会凋零,天气热一点就会枯萎。同时有五六种致死的途径,所以不可能有好收成。庄稼不同时出土,却同时成熟。现在根虚活的提前死掉,于是地盗、苗盗、草盗就会发生。这种庄稼,远望似乎长势很旺,走近一看,原来没有什么籽实。农夫只知道他的田地已经整过,却不知道他的庄稼过于稀疏,密度不够,只知道他的田地已经管过,却不知道他的庄稼在地里扎根不牢。杂草不除,土地就要荒芜;清除杂草,又会弄活苗根。这是农事的大害。

 所以,田畦应该又宽又平,垄沟应该又小又深。这样,庄稼下得水分,上得阳光,才能苗全苗壮。庄稼应在细软的土中萌发,而在坚实的土中生长。播种一定要小心,不要使它过密,也不要使它过稀。在覆土盖种方面,不要使土不足,也不要使土过厚。这件事要仔细去做,一定要在盖种的土上多下功夫。盖种的土要打得细碎,细碎了庄稼出苗就一定快}盖种的土要撒得均匀,均匀了庄稼扎根就一定牢。所以,田哇又宽又平,就能使庄稼根部不受损害。禾苗生于畦中,把田畦均分为五分。禾苗出土成行,所以迅速生长;小时互不妨害,所以发育很快。横行一

 定要恰当,纵行一定要端直。要使行列端正,和风通畅,一定注意疏通田地的中心,使田中到处吹到和风。禾苗幼小时以独生为宜,长起来以后应靠拢在一起,成熟时应互相依扶。禾苗三四株长成一簇,就能多打粮食。

 农作物的难处,在于尽管不同时出苗,时令一到却要同时死去。所以先出土的结粒就好,后出土的就多是秕子。因此,锄草问苗的时候,要安养先生的牡苗,去掉后生的弱苗。在肥沃的土地上种植,不要种得过稀而使庄橡疯长;在贫瘠的土地上种植,不要种得过密而使庄稼挤在一起。土地肥沃庄稼又长势过旺,秕子就会结得多,土地贫瘠庄稼叉挤在一起,禾苗就会死得多。不会种田的人,他们间苗时,去掉先生的壮苗而留下后生的弱苗,结果收不到粮食而只能收些秕子。对禾苗和土地都处理不当,庄稼就会大量死亡。覆土过厚,萌芽就钻不出地面;覆土过薄,种子就会遭到闭锢而不能发芽。

 垆土埴土颜色发暗,这些刚硬的土地要使它软熟以后再种,要勤加翻耕以消灭宿草害虫,使农事活动进行得得当。

 以上就是文言文之家关于吕氏春秋辩土原文及翻译、吕氏春秋辩土原文带拼音版的相关介绍。为您推荐:吕氏春秋·论·士容论文言文和译文

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-07-14 14:19:49

相关阅读

 • 吕氏春秋务本原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋务本原文带拼音版 【 务wù本běn 】 六liù曰yuē : 尝cháng试shì观guān上shàng古gǔ记jì , 三sān王wáng之zhī佐zuǒ , 其qí名míng无wú不b...

 • 吕氏春秋·览·慎大览文言文和译文

  吕氏春秋览慎大览 《吕氏春秋》是秦国吕不韦集合门客们编撰的一部名著,全书二十六卷,分十二纪、八览、六论。以下是文言文之家整理的吕氏春秋览慎大览文言文原文及翻译,欢迎阅读。...

 • 吕氏春秋精通原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋精通原文带拼音版 【 精jīng通tōng 】 五wǔ曰yuē : 人rén或huò谓wèi兔tù丝sī无wú根gēn 。 兔tù丝sī非fēi无wú根gēn也yě , 其qí根gēn不bù...

 • 吕氏春秋季夏原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋季夏原文带拼音版 【 季jì夏xià 】 一yī曰yuē : 季jì夏xià之zhī月yuè , 日rì在zài柳liǔ , 昏hūn心xīn中zhōng , 旦dàn奎kuí中zhōng...

 • 吕氏春秋当务原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋当务原文带拼音版 【 当dāng务wù 】 四sì曰yuē : 辨biàn而ér不bù当dāng论lùn , 信xìn而ér不bù当dāng理lǐ , 勇yǒng而ér不bù当dāng义yì...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号