战国策·楚怀王拘张仪拼音版、注音版

时间:2020-08-03 20:40:48 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理战国策·楚怀王拘张仪拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·楚怀王拘张仪注音版

 《 chǔ怀huáiwángzhāng 》
  chǔ怀huáiwángzhāng , jiāngshāzhī 。 jìnshàngwéiwèichǔwángyuē :“ zhāng , qínwáng 。 tiānxiàjiànchǔzhīqín , chǔqīng 。” yòuwèiwángzhīxìngrénzhèngxiùyuē :“ zhīqiějiànwáng ?” zhèngxiùyuē :“  ?” shàngyuē :“ zhāngzhě , qínwángzhīzhōngxìnyǒugōngchén 。 jīnchǔzhī , qínwángchūzhī 。 qínwángyǒuàiérměi , yòujiǎngōngzhōngjiāwánhǎowányīnzhě , huāncóngzhī ; zhījīnbǎo 。 fèngshàngyōngliùxiànwéitāng , yīnzhāngnèizhīchǔwáng 。 chǔwángài , qínqiángqínwéizhòng , xiébǎodewéi , shìwéiwánglínchǔ 。 wánghuò , hòuzūnjìngqīnàizhīérwàngzi . jiànérshū 。” zhèngxiùyuē :“ yuànwěizhīgōng, wéizhīnài ?” yuē :“ yánwáng , chūzhāngzi 。 zhāngchū , zishí , qínlái , érqínzhòngzi 。 nèishànchǔzhīguì , wàijiéqínzhījiāo 。 chùzhāngwéiyòng , zhīsūnwéichǔtài , fēizhī 。” zhèngxiùshuōchǔwángchūzhāngzi 。

战国策·楚怀王拘张仪拼音版

 《 chǔ huái wáng jū zhāng yí 》
  chǔ huái wáng jū zhāng yí , jiāng yù shā zhī 。 jìn shàng wéi yí wèi chǔ wáng yuē :“ jū zhāng yí , qín wáng bì nù 。 tiān xià jiàn chǔ zhī wú qín yě , chǔ bì qīng yǐ 。” yòu wèi wáng zhī xìng fū rén zhèng xiù yuē :“ zǐ yì zì zhī qiě jiàn yú wáng hū ?” zhèng xiù yuē :“ hé yě ?” shàng yuē :“ zhāng yí zhě , qín wáng zhī zhōng xìn yǒu gōng chén yě 。 jīn chǔ jū zhī , qín wáng yù chū zhī 。 qín wáng yǒu ài nǚ ér měi , yòu jiǎn zé gōng zhōng jiā wán lì hǎo wán xí yīn zhě , yǐ huān cóng zhī ; zī zhī jīn yù bǎo qì 。 fèng yǐ shàng yōng liù xiàn wéi tāng mù yì , yù yīn zhāng yí nèi zhī chǔ wáng 。 chǔ wáng bì ài , qín nǚ yī qiáng qín yǐ wéi zhòng , xié bǎo de yǐ wéi zī , shì wéi wáng qī yǐ lín yú chǔ 。 wáng huò yú yú lè , bì hòu zūn jìng qīn ài zhī ér wàng zi . zǐ yì jiàn ér rì shū yǐ 。” zhèng xiù yuē :“ yuàn wěi zhī yú gōng , wéi zhī nài hé ?” yuē :“ zǐ hé bù jí yán wáng , chū zhāng zi 。 zhāng zǐ dé chū , dé zi wú yǐ shí , qín nǚ bì bù lái , ér qín bì zhòng zi 。 zǐ nèi shàn chǔ zhī guì , wài jié qín zhī jiāo 。 chù zhāng zǐ yǐ wéi yòng , zǐ zhī zǐ sūn bì wéi chǔ tài zǐ yǐ , cǐ fēi bù yī zhī lì yě 。” zhèng xiù jù shuō chǔ wáng chū zhāng zi 。

 为您推荐:战国策·楚二·楚怀王拘张仪文言文翻译

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 战国策·有献不死之药于荆王者拼音版、注音版

  文言文之家为您整理战国策·有献不死之药于荆王者拼音版、注音版,欢迎阅读。战国策·有献不死之药于荆王者注音版《 有yǒu献xiàn不bù死sǐ之zhī药yào于yú荆jīng王wáng者zhě 》 有y...

 • 战国策·楚兵在山南拼音版、注音版

  文言文之家为大家整理战国策·楚兵在山南拼音版、注音版,欢迎阅读。 战国策·楚兵在山南注音版 《 楚chǔ兵bīng在zài山shān南nán 》 楚chǔ兵bīng在zài山shān南nán , 吾...

 • 战国策·秦客卿造谓穰侯文言文翻译

  《秦客卿造谓穰侯》是西汉文人刘向编著的一篇文言文,收录于《战国策》中。 文言文 秦客卿造谓穰侯曰;秦封君以陶,藉君天下数年矣。攻齐之事成,陶为万乘,长小国,率以朝天子,天下...

 • 战国策·秦攻魏取宁邑拼音版、注音版

  文言文之家为您整理战国策·秦攻魏取宁邑拼音版、注音版,欢迎阅读。战国策·秦攻魏取宁邑注音版《 秦qín攻gōng魏wèi取qǔ宁níng邑yì 》 秦qín攻gōng魏wèi , 取qǔ宁níng邑y...

 • 战国策·甘茂为秦约魏以攻韩宜阳拼音版、注音版

  文言文之家为您整理战国策·甘茂为秦约魏以攻韩宜阳拼音版、注音版,欢迎阅读。战国策·甘茂为秦约魏以攻韩宜阳注音版《 甘gān茂mào为wéi秦qín约yuē魏wèi以yǐ攻gōng韩hán宜yí阳yán...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号