战国策·魏之围邯郸拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-10 21:30:01

  文言文之家为您整理战国策·魏之围邯郸拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏之围邯郸注音版

  《 wèizhīwéihándān 》
   wèizhīwéihándān , shēnhàishǐhánwáng , ránwèizhīwángzhīsuǒ , kǒngyánérwèizhōngwáng , wángwènshēnyuē:“ shéiér ?” duìyuē :“ ānwēizhīyào , guójiāzhīshì 。 chénqǐngshēnwéiérzhī 。” nǎiwēiwèizhàozhuó 、 hánhuǎngyuē :“ jiēguózhībiànshì , wéirénchénzhě , yányòng , jìnzhōngér 。” èrrénjìnwángshì 。 shēnziwēishìwángzhīsuǒshuōyánwáng , wángshuōzhī 。

战国策·魏之围邯郸拼音版

  《 wèi zhī wéi hán dān 》
   wèi zhī wéi hán dān yě , shēn bù hài shǐ hé yú hán wáng , rán wèi zhī wáng zhī suǒ yù yě , kǒng yán ér wèi bì zhōng yú wáng yě , wáng wèn shēn zǐ yuē :“ wú shéi yǔ ér kě ?” duì yuē :“ cǐ ān wēi zhī yào , guó jiā zhī dà shì yě 。 chén qǐng shēn wéi ér kǔ sī zhī 。” nǎi wēi wèi zhào zhuó 、 hán huǎng yuē :“ zǐ jiē guó zhī biàn shì yě , fū wéi rén chén zhě , yán kě bì yòng , jìn zhōng ér yǐ yǐ 。” èr rén gè jìn yì yú wáng yǐ shì 。 shēn zi wēi shì wáng zhī suǒ shuō yǐ yán yú wáng , wáng dà shuō zhī 。

  为您推荐:战国策·韩一·魏之围邯郸文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签