战国策·襄陵之役拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-11 20:40:25

  文言文之家为您整理战国策·襄陵之役拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·襄陵之役注音版

  《 xiānglíngzhī 》
   xiānglíngzhī , chángwèigōngshūyuē :“ qǐngyòngbīng , érchǔ 、 wèijiēgōngzhīguó 。 chǔzhìgōnggāo , bīnglínwèi 。 gōnglìngrénshuōzhāoyuē :‘ zhànwèishèng , qǐngwéibīngzhīwèi 。’ yǒuzhàn , shìtàibiǎn 、 zhāoyáng 、 liángwángjiēgōng 。”

战国策·襄陵之役拼音版

  《 xiāng líng zhī yì 》
   xiāng líng zhī yì , bì cháng wèi gōng shū yuē :“ qǐng wú yòng bīng , ér chǔ 、 wèi jiē dé gōng zhī guó yǐ 。 fū chǔ yù zhì gōng zǐ gāo , bì yǐ bīng lín wèi 。 gōng hé bù lìng rén shuō zhāo zǐ yuē :‘ zhàn wèi bì shèng , qǐng wéi zǐ qǐ bīng yǐ zhī wèi 。’ zǐ yǒu cí yǐ wú zhàn , yú shì yǐ tài zǐ biǎn 、 zhāo yáng 、 liáng wáng jiē dé gōng yǐ 。”

  为您推荐:战国策·韩二·襄陵之役文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签