聊斋志异·考城隍拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-16 14:41:54

  文言文之家为您整理聊斋志异·考城隍拼音版、聊斋志异·考城隍注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·考城隍注音版

  《 kǎochénghuáng 》
   zhàngzhīsònggōng , huìtāo , lǐnshēng 。 bìng , jiànrénchídié , qiānbáidiānlái , yún :“ qǐngshì 。” gōngyán :“ wénzōngwèilín , dekǎo ?” yán , dàndūnzhī 。 gōngbìngchéngcóng , shènshēngshū , zhìchéngguō , wángzhě 。 shíxiè , gōngshìzhuàng 。 shàngzuòshíguān , dōuzhīrén , wéiguānzhuàngmiàoshí 。 yánxiàshè 、 dūnèr , xiānyǒuxiùcáizuò , gōng便biànliánjiān 。 shàngyǒuzhá 。 ézhǐfēixià , shìzhīyǒu , yún :“ rénèrrén , yǒuxīnxīn。” èrgōngwénchéng , chéng殿diànshàng 。 gōngwénzhōngyǒuyún :“ yǒuxīnwéishàn , suīshànshǎng 。 xīnwéiè , suīè 。” zhūshénchuánzàn 。 shàogōngshàng , yuē :“ nánquēchénghuáng , jūnchēngzhí 。” gōngfāng , dùnshǒuyuē :“ yīngchǒngmìng, gǎnduō ? dànlǎoxún , fèngyǎngrén , qǐngdezhōngtiānnián , wéitīngyòng 。” shàngwángxiàngzhě , mìng寿shòu 。 yǒuchángpěngfānyuèguò , bái :“ yǒuyángsuànjiǔnián 。” gòngchóuchújiān , guānyuē :“ fánglìngzhāngshēngshèzhuànjiǔnián , guādài 。” nǎiwèigōng :“ yīngrèn , jīntuīrénxiàozhīxīn , gěijiǎjiǔnián 。 dāngxiāngzhào 。” yòumiǎnxiùcáishù 。 èrgōngshǒubìngxià 。 xiùcáishǒu , sòngzhūjiāo , yánchángshānzhāngmǒu 。 shīzèngbié , dōuwàng , zhōngyǒu “ yǒuhuāyǒujiǔchūnchángzài , zhúdēngmíng ” zhī 。
   gōng , nǎibiéér ,  , huōruòmèng 。 shísān , wénguānzhōngshēnyín , chū , bànshǐnéng 。 wènzhīchángshān , guǒyǒuzhāngshēngshì 。 hòujiǔnián , guǒ , yíngzàng , huànzhuóshìérméi 。 yuèjiāchéngzhōng西mén , jiàngōnglòuyīngzhūfén , shènzhòng 。 dēngtáng , bàiérxíng 。 xiānggòngjīng , zhīwéishén , bēnxúnxiāngzhōng ,  。
   gōngyǒuxiǎozhuàn , luànhòucún , lüèěr 。

聊斋志异·考城隍拼音版

  《 kǎo chéng huáng 》
   yǔ zǐ zhàng zhī zǔ sòng gōng , huì tāo , yì lǐn shēng 。 yī rì bìng wò , jiàn lì rén chí dié , qiān bái diān mǎ lái , yún :“ qǐng fù shì 。” gōng yán :“ wén zōng wèi lín , hé jù de kǎo ?” lì bù yán , dàn dūn cù zhī 。 gōng lì bìng chéng mǎ cóng qù , lù shèn shēng shū , zhì yī chéng guō , rú wáng zhě dū 。 yí shí rù fǔ xiè , gōng shì zhuàng lì 。 shàng zuò shí yú guān , dōu bù zhī hé rén , wéi guān zhuàng miào kě shí 。 yán xià shè jǐ 、 dūn gè èr , xiān yǒu yī xiù cái zuò qí mò , gōng biàn yǔ lián jiān 。 jǐ shàng gè yǒu bǐ zhá 。 é tí zhǐ fēi xià , shì zhī yǒu bā zì , yún :“ yī rén èr rén , yǒu xīn wú xīn 。” èr gōng wén chéng , chéng diàn shàng 。 gōng wén zhōng yǒu yún :“ yǒu xīn wéi shàn , suī shàn bù shǎng 。 wú xīn wéi è , suī è bù fá 。” zhū shén chuán zàn bù yǐ 。 shào gōng shàng , yù yuē :“ hé nán quē yī chéng huáng , jūn chēng qí zhí 。” gōng fāng wù , dùn shǒu qì yuē :“ rǔ yīng chǒng mìng , hé gǎn duō cí ? dàn lǎo mǔ qī xún , fèng yǎng wú rén , qǐng de zhōng qí tiān nián , wéi tīng lù yòng 。” shàng yī dì wáng xiàng zhě , jí mìng jī mǔ shòu jí 。 yǒu cháng xū lì pěng cè fān yuè yī guò , bái :“ yǒu yáng suàn jiǔ nián 。” gòng chóu chú jiān , guān dì yuē :“ bù fáng lìng zhāng shēng shè zhuàn jiǔ nián , guā dài kě yě 。” nǎi wèi gōng :“ yīng jí fù rèn , jīn tuī rén xiào zhī xīn , gěi jiǎ jiǔ nián 。 jí qī dāng fù xiāng zhào 。” yòu miǎn lì xiù cái shù yǔ 。 èr gōng qǐ shǒu bìng xià 。 xiù cái wò shǒu , sòng zhū jiāo yě , zì yán cháng shān zhāng mǒu 。 yǐ shī zèng bié , dōu wàng qí cí , zhōng yǒu “ yǒu huā yǒu jiǔ chūn cháng zài , wú zhú wú dēng yè zì míng ” zhī jù 。
   gōng jì qí , nǎi bié ér qù , jí dǐ lǐ , huō ruò mèng wù 。 shí zú yǐ sān rì , mǔ wén guān zhōng shēn yín , fú chū , bàn rì shǐ néng yǔ 。 wèn zhī cháng shān , guǒ yǒu zhāng shēng yú shì rì sǐ yǐ 。 hòu jiǔ nián , mǔ guǒ zú , yíng zàng jì bì , huàn zhuó rù shì ér méi 。 qí yuè jiā jū chéng zhōng xī mén lǐ , hū jiàn gōng lòu yīng zhū fén , yú mǎ shèn zhòng 。 dēng qí táng , yī bài ér xíng 。 xiāng gòng jīng yí , bù zhī qí wéi shén , bēn xún xiāng zhōng , zé yǐ mò yǐ 。
   gōng yǒu zì jì xiǎo zhuàn , xī luàn hòu wú cún , cǐ qí lüè ěr 。

  为您推荐:聊斋志异考城隍原文及翻译 考城隍赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签