聊斋志异·耳中人拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-16 14:48:16

  文言文之家为您整理聊斋志异·耳中人拼音版、聊斋志异·耳中人注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·耳中人注音版

  《 ěrzhōngrén 》
   tánjìnxuán , zhūshēng 。 xìndǎoyǐnzhīshù , hánshǔchuò , xíngzhīshùyuè , ruòyǒusuǒ 。  , fāngzuò , wéněrzhōngxiǎoyíng , yuē :“ jiàn 。” kāiwén ; móudìng , yòuwén 。 wèishìdānjiāngchéng , qiè 。 shìměizuòzhéwén 。 yīnzàiyán , dāngyīngchānzhī 。  , yòuyán 。 nǎiwēiyīngyuē :“ jiàn 。” éjuéěrzhōngrán , yǒuchū 。 wēizhī , xiǎorénchángsāncùn , màoníngèchāzhuàng , xuánzhuǎnshàng 。 xīnqièzhī , níngshénguānbiàn 。 yǒulínrénjiǎ , kòuménér 。 xiǎorénwénzhī , zhānghuáng , ràoérzhuàn , shǔshī 。 tánjuéshénhúnshī , zhīxiǎorénsuǒzhī。 suìdediān , háojiàoxiū , yàobànnián , shǐjiàn 。

聊斋志异·耳中人拼音版

  《 ěr zhōng rén 》
   tán jìn xuán , yì zhū shēng yě 。 dǔ xìn dǎo yǐn zhī shù , hán shǔ bù chuò , xíng zhī shù yuè , ruò yǒu suǒ dé 。 yī rì , fāng fū zuò , wén ěr zhōng xiǎo yǔ rú yíng , yuē :“ kě yǐ jiàn yǐ 。” kāi mù jí bù fù wén ; hé móu dìng xī , yòu wén rú gù 。 wèi shì dān jiāng chéng , qiè xǐ 。 zì shì měi zuò zhé wén 。 yīn sì qí zài yán , dāng yīng yǐ chān zhī 。 yī rì , yòu yán 。 nǎi wēi yīng yuē :“ kě yǐ jiàn yǐ 。” é jué ěr zhōng xí xí rán , sì yǒu wù chū 。 wēi nì zhī , xiǎo rén cháng sān cùn xǔ , mào níng è rú yè chā zhuàng , xuán zhuǎn dì shàng 。 xīn qiè yì zhī , gū níng shén yǐ guān qí biàn 。 hū yǒu lín rén jiǎ wù , kòu mén ér hū 。 xiǎo rén wén zhī , yì zhāng huáng , rào wū ér zhuàn , rú shǔ shī kū 。 tán jué shén hún jù shī , bù fù zhī xiǎo rén hé suǒ zhī yǐ 。 suì de diān jí , háo jiào bù xiū , yī yào bàn nián , shǐ jiàn yù 。

  为您推荐:聊斋志异耳中人文言文翻译|注释|赏析|寓意

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签