聊斋志异·野狗拼音版、注音版

发布时间:2020-08-17 21:56:47 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理聊斋志异·野狗拼音版、聊斋志异·野狗注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·野狗注音版

 《 gǒu 》
  zhīluàn , shārén 。 xiāngmínhuàlóng , shānzhōngcuànguī 。 zhíbīngxiāojìn , kǒngyánkūnzhīhuò , suǒ , jiāngrénzhīcóng , zhàzuòshī 。
  bīngguòjìn , wèigǎnchū 。 jiànquètóuduànzhīshī , lín 。 nèishīduànshǒuyóuliánjiānshàng , kǒuzhōngzuòyuē :“ gǒuzilái , nài ?” qúnshīcēnéryīngyuē :“ nài !” éqǐng , juéránjìndǎo , suìshēng 。 fāngjīngchàn , yǒulái , shòushǒurénshēn , nièrén shǒu , biànnǎo 。  , shǒushīxià 。 láijiān , deshǒu 。  ,  。 nǎituīshīérzhī , shǒujiàn 。  , shǒusuǒyāoxià , shíwǎn , zhī 。 shēn 。 zhòu ,  , shǒu , zhōngzuǐ 。 háochī , yǎnkǒutòngérbēn , xiědàoshàng 。 jiùshìzhī , xuèzhōngèr齿chǐ , zhōngérduānruì , chángcùn 。 怀huáiguīshìrén , jiēzhī 。

聊斋志异·野狗拼音版

 《 yě gǒu 》
  yú qī zhī luàn , shā rén rú má 。 xiāng mín lǐ huà lóng , zì shān zhōng cuàn guī 。 zhí dà bīng xiāo jìn , kǒng lí yán kūn zhī huò , jí wú suǒ nì , jiāng wò yú sǐ rén zhī cóng , zhà zuò shī 。
  bīng guò jì jìn , wèi gǎn jù chū 。 hū jiàn què tóu duàn bì zhī shī , qǐ lì rú lín 。 nèi yī shī duàn shǒu yóu lián jiān shàng , kǒu zhōng zuò yǔ yuē :“ yě gǒu zi lái , nài hé ?” qún shī cēn cī ér yīng yuē :“ nài hé !” é qǐng , jué rán jìn dǎo , suì jì wú shēng 。 lǐ fāng jīng chàn yù qǐ , yǒu yī wù lái , shòu shǒu rén shēn , fú niè rén shǒu , biàn xī qí nǎo 。 lǐ jù , nì shǒu shī xià 。 wù lái bō lǐ jiān , yù de lǐ shǒu 。 lǐ lì fú , bǐ bù kě dé 。 wù nǎi tuī fù shī ér yí zhī , shǒu jiàn 。 lǐ dà jù , shǒu suǒ yāo xià , dé jù shí rú wǎn , wò zhī 。 wù fǔ shēn yù hé 。 lǐ zhòu qǐ , dà hū , jī qí shǒu , zhōng zuǐ 。 wù háo rú chī , yǎn kǒu fù tòng ér bēn , tù xiě dào shàng 。 jiù shì zhī , yú xuè zhōng dé èr chǐ , zhōng qǔ ér duān ruì , cháng sì cùn yú 。 huái guī yǐ shì rén , jiē bù zhī qí hé wù yě 。

 为您推荐:聊斋志异野狗原文及翻译|启示 聊斋志异野狗读后感

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-09-04 10:34:14

相关阅读

 • 聊斋志异疲龙文言文翻译

  文言文 胶州王侍御出使琉球。舟行海中,忽自云际堕一巨龙,激水高数丈。龙半浮半沉,仰其首,以舟承颔;睛半含,嗒然若丧。阖舟大恐,停桡不敢少动。舟人曰:此天上行雨之疲龙也。王悬...

 • 聊斋志异·孝子拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异孝子拼音版、聊斋志异孝子注音版,欢迎阅读。 聊斋志异孝子注音版 《 孝 xio 子 zǐ 》 青 qīng 州 zhōu 东 dōng 香 xiāng 山 shān 之 zhī 前 qin , 有 yǒu 周 zhōu 顺...

 • 聊斋志异象文言文翻译

  文言文 粤中有猎兽者,挟矢如山。偶卧憩息,不觉沉睡,被象鼻摄而去。自分必遭残害。未几释置树下,顿首一鸣,群象纷至,四面旋绕,若有所求。前象伏树下,仰视树而俯视人,似欲其登...

 • 聊斋志异乩仙翻译

  原文 章丘米步云,善以虬卜[1]。每同人雅集[2],辄召仙相与赓和[3]。一日,友人见天上微云,得句,请以属对[4],曰:羊脂白玉天[5]。乩批云:问城南老董。众疑其妄。后以故偶适城南,至一...

 • 聊斋志异巧娘翻译及赏析

  原文 广东有搢绅傅氏年,六十余,生一子名廉,甚慧而天阉,十七岁阴才如蚕。遐迩闻知,无以女女者。自分宗绪已绝,昼夜忧怛,而无如何。 廉从师读。师偶他出,适门外有猴戏者,廉视之...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号