聊斋志异·小髻拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-21 12:49:09

  文言文之家为大家整理聊斋志异·小髻拼音版、聊斋志异·小髻注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·小髻注音版

  《 xiǎo 》
   chángshānmínmǒu , xiá , zhéyǒuduǎnlái , jiǔbāntán 。 shíshēngpíng , zhùniàn 。 yuē :“ sānshùjiāng使shǐ , jūnlín 。” guò , yòuyuē :“ jīntóng , dànwǎnchéngjiào 。” wèn :“ qiáosuǒ ?” xiánggào , dànshǒuběizhǐ 。 shì , zhélái 。 shíxiàngrénjiǎ ; huòlìn , shīzhī 。 qún 。 cūnběiyǒuzhǒng , xiàn ,  。 gòngcāobīngzhàngwǎng 。 tīngzhī , jiǔshǎo 。 gēngxiàngjìn , wénxuézhōngrán , shùshíbǎirénzuòěr 。 zhòngdòng 。 éérchǐxiǎorén , liánérchū , zhìshù 。 zhòngzào , bìngzhī 。 zhàngzhàngjiēhuǒ , shùnsàn 。 wéixiǎo , táorán , shāshìérjīn线xiàn 。 xiùzhī , sāochòuyán 。

聊斋志异·小髻拼音版

  《 xiǎo jì 》
   cháng shān jū mín mǒu , xiá jū , zhé yǒu duǎn kè lái , jiǔ yǔ bān tán 。 sù bù shí qí shēng píng , pō zhù yí niàn 。 kè yuē :“ sān shù rì jiāng shǐ xǐ jū , yǔ jūn bǐ lín yǐ 。” guò sì wǔ rì , yòu yuē :“ jīn yǐ tóng lǐ , dàn wǎn kě yǐ chéng jiào 。” wèn :“ qiáo jū hé suǒ ?” yì bù xiáng gào , dàn yǐ shǒu běi zhǐ 。 zì shì , rì zhé yī lái 。 shí xiàng rén jiǎ qì jù ; huò lìn bù yǔ , zé zì shī zhī 。 qún yí qí hú 。 cūn běi yǒu gǔ zhǒng , xiàn bù kě cè , yì bì jū cǐ 。 gòng cāo bīng zhàng wǎng 。 fú tīng zhī , jiǔ wú shǎo yì 。 yī gēng xiàng jìn , wén xué zhōng jí jí rán , sì shù shí bǎi rén zuò ěr yǔ 。 zhòng jì bù dòng 。 é ér chǐ xǔ xiǎo rén , lián ér chū , zhì bù kě shù 。 zhòng zào qǐ , bìng jī zhī 。 zhàng zhàng jiē huǒ , shùn xī sì sàn 。 wéi yí yī xiǎo jì , rú hú táo ké rán , shā shì ér jīn xiàn 。 xiù zhī , sāo chòu bù kě yán 。

  为您推荐:聊斋志异小髻翻译 聊斋志异小髻赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签