聊斋志异·赌符拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-22 12:52:29

 文言文之家为大家整理聊斋志异·赌符拼音版、聊斋志异·赌符注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·赌符注音版

 《  》
  hándàoshìzhōngzhītiānmiào , duōhuànshù , gòngmíngzhī “ xiān ”。 xiānzizuìshàn , měishìchéng , zhézàozhī 。 xiānshū , 访fǎnghán , shìzhū 。 hányàoyuē :“ qǐngxiānwǎngménzuò , shǎoxuánzhì 。” nǎiyán 。 miàojiōng , hánzuòshìzhōng 。 zhūlèi 。
  xiānshìyǒurénshì , yīnxiānzishíhán 。 zhíláisēng , zhuānshìchū , shènháo 。 rénjiànéryuèzhī , qìngwǎng , kuī 。 xīn , diǎnzhìtiánchǎnwǎng , zhōngjìnsàng 。 zhì , 便biàndàohán , jīngshéncǎndàn , yánshī 。 hánwènzhī , shígào 。 hánxiàoyuē :“ chángshūzhī 。 tǎngnéngjiè , wéizhī 。” rényuē :“ tǎngdezhūhái , huātoudāngtiěchǔsuìzhī !” hánnǎizhǐshū , shòupèidàijiān 。 zhǔyuē :“ dànde , delǒngwàngshǔ 。” yòuqiānqiányuēyíngérchángzhī 。 rénérwǎng 。 sēngyàn , zhī , xiè 。 rénqiángzhī , qǐngzhìwéi , sēngxiàoércóngzhī 。 nǎiqiānqiánwéizhù , sēngzhìzhīsuǒshèng , rénjiē , zhìchéngcǎi 。 sēngliǎngqiānwéizhù 。 yòubài 。 sēngjiànzēngzhìshíqiān , míngmíngxiāo , zhījiēchéngzhì , qiánsuǒshū , qǐngjìn 。 yīnniànzàiyíngshùqiāngèngjiā , nǎi , jiànliè 。 xīnguàizhī , shìdàishàngwáng , jīngérba 。 zàiqiánguīmiào , chúchánghánwài , zhuīérzhī , bìnghòusuǒshī , shìyuánshù 。 nǎikuìxièshīzhīzuì , hánxiàoyuē :“ zài 。 zhǔtān , érjūntīng , zhī 。”
  shǐshìyuē :“ tiānxiàzhīqīngjiāzhě , tiānxiàzhībàizhěshèn 。 zhōngzhěchénhǎi , jiāngzhīsuǒ。 shāngnóngzhīrén , yǒuběn ; shīshūzhīshì , yóufēnyīn 。 lěihéngjìng , chéngjiāzhīzhèng ; qīngtánbáoyǐn , yóuxīngzhīshēng 。
 “ ěrnǎixiáyínpéng , chánmiányǒng 。 qīngnángdǎoqiè , xuánjīnxiǎnzhītiān ; zhì , língyínhūnzhī , pánshī , zǒuyuánzhū ; shǒuduōzhāng , qíngtuánshàn 。 zuǒrénéryòu , wàng穿chuānguǐzizhījīng ; yángshìruòéryīnyòngqiáng , fèijìnwǎngliǎngzhī 。 ménqiánbīndài , yóuliànliànchǎngtóu ; shèshànghuǒyānshēng , shàngdāndānpén 。 wàngcānfèiqǐn , jiǔchéng ; shéchúnjiāo , xiāngkànguǐ 。 dàiquánjūnjìnméi , yǎnkōngkuī 。 shìzhōngjiàohàonóngyān , yǎngyīngxióngzhī ; nángérguànsuǒkōng , huīhánzhuàngshìzhīxīn 。 yǐnjǐngpáihuái , juébáishǒuzhī ; chuítóuxiāosuǒ , shǐxuánfāngguī 。 xìngjiāozhézhīrénmián , kǒngjīngquǎnfèi ; jiǔzhī饿è , gǎnyuàngēngcán 。 érzizhìtián , zhūhái ; huǒzhuómáojìn , zhōnglāoyuècāngjiāng 。 zāobàihòufāng , zuòxiàliúzhī ; shìwènzhōngshéizuìshàn , qúnzhǐzhīgōng 。 shènérxiāonánkān , suìshēnbào ; sāotóu , zhìyǎngxiānglián 。  ! bàisàngxíng , qīngcáiwángshēn , shúfēizhīzhìzhīzāi !”

聊斋志异·赌符拼音版

 《 dǔ fú 》
  hán dào shì jū yì zhōng zhī tiān qí miào , duō huàn shù , gòng míng zhī “ xiān ”。 xiān zi yǔ zuì shàn , měi shì chéng , zhé zào zhī 。 yī rì yǔ xiān shū fù yì , nǐ fǎng hán , shì yù zhū tú 。 hán fù yào yuē :“ qǐng xiān wǎng qǐ mén zuò , shǎo xuán wǒ jí zhì 。” nǎi rú qí yán 。 yì miào fā jiōng , zé hán yǐ zuò shì zhōng 。 zhū rú cǐ lèi 。
  xiān shì yǒu bì zú rén shì bó dǔ , yīn xiān zi yì shí hán 。 zhí dà fó sì lái yī sēng , zhuān shì chū pú , dǔ shèn háo 。 zú rén jiàn ér yuè zhī , qìng zī wǎng dǔ , dà kuī 。 xīn yì rè , diǎn zhì tián chǎn fù wǎng , zhōng yè jìn sàng 。 yì yì bù dé zhì , biàn dào yì hán , jīng shén cǎn dàn , yán yǔ shī cì 。 hán wèn zhī , jù yǐ shí gào 。 hán xiào yuē :“ cháng dǔ wú bù shū zhī lǐ 。 tǎng néng jiè dǔ , wǒ wéi rǔ fù zhī 。” zú rén yuē :“ tǎng de zhū hái hé pǔ , huā gǔ tou dāng tiě chǔ suì zhī !” hán nǎi yǐ zhǐ shū fú , shòu pèi yī dài jiān 。 zhǔ yuē :“ dàn de gù wù jí yǐ , wù de lǒng fù wàng shǔ yě 。” yòu fù qiān qián yuē yíng ér cháng zhī 。 zú rén dà xǐ ér wǎng 。 sēng yàn qí zī , yì zhī , bù xiè yǔ dǔ 。 zú rén qiáng zhī , qǐng yī zhì wéi qī , sēng xiào ér cóng zhī 。 nǎi yǐ qiān qián wéi gū zhù , sēng zhì zhī wú suǒ shèng fù , zú rén jiē sè , yī zhì chéng cǎi 。 sēng fù yǐ liǎng qiān wéi zhù 。 yòu bài 。 sēng jiàn zēng zhì shí yú qiān , míng míng xiāo sè , hē zhī jiē chéng lú zhì , jì qián suǒ shū , qǐng kè jìn fù 。 yīn niàn zài yíng shù qiān yì gèng jiā , nǎi fù bó , zé sè jiàn liè 。 xīn guài zhī , qǐ shì dài shàng zé fú yǐ wáng yǐ , dà jīng ér ba 。 zài qián guī miào , chú cháng hán wài , zhuī ér jì zhī , bìng mò hòu suǒ shī , shì fú yuán shù yě 。 yǐ nǎi kuì xiè shī fú zhī zuì , hán xiào yuē :“ yǐ zài cǐ yǐ 。 gù zhǔ wù tān , ér jūn bù tīng , gù qǔ zhī 。”
  yì shǐ shì yuē :“ tiān xià zhī qīng jiā zhě mò sù yú bó , tiān xià zhī bài dé zhě yì mò shèn yú bó 。 rù qí zhōng zhě rú chén mí hǎi , jiāng bù zhī suǒ dǐ yǐ 。 fū shāng nóng zhī rén , jù yǒu běn yè ; shī shū zhī shì , yóu xī fēn yīn 。 fù lěi héng jìng , gù chéng jiā zhī zhèng lù ; qīng tán báo yǐn , yóu jì xīng zhī shēng yá 。
 “ ěr nǎi xiá bǐ yín péng , chán mián yǒng yè 。 qīng náng dǎo qiè , xuán jīn yú xiǎn xī zhī tiān ; hū zhì hē lú , qǐ líng yú yín hūn zhī gǔ , pán shī wǔ mù , sì zǒu yuán zhū ; shǒu wò duō zhāng , rú qíng tuán shàn 。 zuǒ qù rén ér yòu gù jǐ , wàng chuān guǐ zi zhī jīng ; yáng shì ruò ér yīn yòng qiáng , fèi jìn wǎng liǎng zhī jì 。 mén qián bīn kè dài , yóu liàn liàn yú chǎng tóu ; shè shàng huǒ yān shēng , shàng dān dān yú pén lǐ 。 wàng cān fèi qǐn , zé jiǔ rù chéng mí ; shé bì chún jiāo , zé xiāng kàn sì guǐ 。 dài fū quán jūn jìn méi , rè yǎn kōng kuī 。 shì jú zhōng zé jiào hào nóng yān , jì yǎng yīng xióng zhī yì ; gù náng dǐ ér guàn suǒ kōng yǐ , huī hán zhuàng shì zhī xīn 。 yǐn jǐng pái huái , jué bái shǒu zhī wú jì ; chuí tóu xiāo suǒ , shǐ xuán yè yǐ fāng guī 。 xìng jiāo zhé zhī rén mián , kǒng jīng quǎn fèi ; kǔ jiǔ xū zhī fù è , gǎn yuàn gēng cán 。 jì ér yù zi zhì tián , jì zhū hái yú hé pǔ ; bù yì huǒ zhuó máo jìn , zhōng lāo yuè yú cāng jiāng 。 jí zāo bài hòu wǒ fāng sī , yǐ zuò xià liú zhī wù ; shì wèn dǔ zhōng shéi zuì shàn , qún zhǐ wú kù zhī gōng 。 shèn ér xiāo fù nán kān , suì qī shēn yú bào kè ; sāo tóu mò dù , zhì yǎng jǐ yú xiāng lián 。 wū hū ! bài dé sàng xíng , qīng cái wáng shēn , shú fēi bó zhī yī tú zhì zhī zāi !”

 为您推荐:聊斋志异赌符文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签