聊斋志异·水灾拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-23 11:54:47

  文言文之家为您整理聊斋志异·水灾拼音版、聊斋志异·水灾注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·水灾注音版

  《 shuǐzāi 》
   kāngèrshínián , hàn , chūnxià , chìqīngcǎo 。 liùyuèshísānxiǎo , shǐ yǒuzhǒngzhě 。 shízhān , nǎizhòngdòu 。
    。 shíménzhuāngyǒulǎosǒu , jiànèrniúdǒu shānshàng , wèicūnrényuē :“ shuǐjiāngzhì !” suìxiéjiāqiān 。 cūnréngòngxiàozhī 。  ,  bàozhù , chèzhǐ , píngshuǐshēnshùchǐ , jìnméi 。 nóngrénliǎngér , lǎo bēngāo 。 xiàshìcūnzhōng , wéiguó , bìngniànér 。 shuǐluòguījiā , jiàncūn jìnchéng 。 ménshìzhī , jǐncún , liǎngérbìngzuòchuángtóu , xiàoyàng 。 xiánwèizhīxiàobàoyún 。 liùyuèèrshíèrshì 。 kāngsānshínián , píngyángzhèn , rénmínzhěshízhī 。 chéngguōjìn ; jǐncún , xiàomǒujiā 。 mángmángjiézhōng , wéixiàoyàng , shéiwèitiāngōngzàobái ?

聊斋志异·水灾拼音版

  《 shuǐ zāi 》
   kāng xī èr shí yī nián , kǔ hàn , zì chūn cú xià , chì dì wú qīng cǎo 。 liù yuè shí sān rì xiǎo yǔ , shǐ yǒu zhǒng sù zhě 。 shí bā rì dà yǔ zhān zú , nǎi zhòng dòu 。
   yī rì 。 shí mén zhuāng yǒu lǎo sǒu , mù jiàn èr niú dǒu shān shàng , wèi cūn rén yuē :“ dà shuǐ jiāng zhì yǐ !” suì xié jiā bō qiān 。 cūn rén gòng xiào zhī 。 wú hé , yǔ bào zhù , chè yè bù zhǐ , píng dì shuǐ shēn shù chǐ , jū lú jìn méi 。 yī nóng rén qì qí liǎng ér , yǔ qī fú lǎo mǔ bēn bì gāo fù 。 xià shì cūn zhōng , yǐ wéi zé guó , bìng bù fù niàn jí ér yǐ 。 shuǐ luò guī jiā , jiàn yī cūn jìn chéng xū mù 。 rù mén shì zhī , zé yī wū jǐn cún , liǎng ér bìng zuò chuáng tóu , xī xiào wú yàng 。 xián wèi fū qī zhī xiào bào yún 。 cǐ liù yuè èr shí èr rì shì 。 kāng xī sān shí sì nián , píng yáng dì zhèn , rén mín sǐ zhě shí zhī qī bā 。 chéng guō jìn xū ; jǐn cún yī wū , zé xiào zǐ mǒu jiā yě 。 máng máng dà jié zhōng , wéi xiào sì wú yàng , shéi wèi tiān gōng wú zào bái yé ?

  为您推荐:聊斋志异水灾文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签