聊斋志异·秦生拼音版、注音版

时间:2020-08-26 12:35:02 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理聊斋志异·秦生拼音版、聊斋志异·秦生注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·秦生注音版

 《 qínshēng 》
  láizhōuqínshēng , zhìyàojiǔ , tóuwèi , wèirěnqīng , fēngérzhìzhī 。 nián , shì yǐn , érsuǒjiǔ 。 suǒcáng , fēngxiùzhī , fānglièpēn , chángyǎngxiánliú, zhìzhǐ 。 zhǎnjiāngcháng , quànjiàn 。 shēngxiàoyuē :“ kuàiyǐnér , shèngchánérduō 。” zhǎn jìn , dǎopíngzàizhēn 。 píng , mǎnliú 。 shēngérniúyǐnzhī 。 shǎoshí , tòngkǒujìn , zhōngér 。 hào , wèibèiguān , xíngrénliàn 。  , yǒuměirén , shēnchángmǎnsānchǐ , jìngjiùlíngqǐn , ōushuǐguànzhī , huòrándùn 。 kòuérjiézhī , yuē :“ xiān 。 shìzhàngchénjiā , qièjiǔzuì , wǎngjiùérguī 。 ǒuguòjūnjiā , liánjūntóngbìng ,  使shǐqièyàohuózhī 。” yán , jiàn 。
  yǒurénqiūxínggòngshì , shìyǐn 。 jiǔ , érxíng , zhǎnzhuǎnrěn , yīndài 。 móuzhū , chīzhī 。 qiūqiángzhī , nǎiwēijìn 。 jìn , shǐ jiěgānqǐn 。  , jiéjiǔzhī , qiǎndài 。 dàoxiāngchén , jiézhī  , yīnsǎokěnwéixiōngmóujiǔ 。 yán :“ rényún :‘ jiāzhōngduō , zuójìn bàn : kǒngzài , gēnduàn 。’” wénzhějiēxiàozhī 。 zhījiǔxīngchūnóng , yàoyóugān zhī , kuàng ? chuán 。

聊斋志异·秦生拼音版

 《 qín shēng 》
  lái zhōu qín shēng , zhì yào jiǔ , wù tóu dú wèi , wèi rěn qīng qì , fēng ér zhì zhī 。 jī nián yú , yè shì sī yǐn , ér wú suǒ dé jiǔ 。 hū yì suǒ cáng , qǐ fēng xiù zhī , fāng liè pēn yì , cháng yǎng xián liú , bù kě zhì zhǐ 。 qǔ zhǎn jiāng cháng , qī kǔ quàn jiàn 。 shēng xiào yuē :“ kuài yǐn ér sǐ , shèng yú chán kě ér sǐ duō yǐ 。” yī zhǎn jì jìn , dǎo píng zài zhēn 。 qī fù qí píng , mǎn wū liú yì 。 shēng fú dì ér niú yǐn zhī 。 shǎo shí , fù tòng kǒu jìn , zhōng yè ér zú 。 qī hào , wèi bèi guān mù , xíng rén liàn 。 cì yè , hū yǒu měi rén rù , shēn cháng bù mǎn sān chǐ , jìng jiù líng qǐn , yǐ ōu shuǐ guàn zhī , huò rán dùn sū 。 kòu ér jié zhī , yuē :“ wǒ hú xiān yě 。 shì zhàng fū rù chén jiā , qiè jiǔ zuì sǐ , wǎng jiù ér guī 。 ǒu guò jūn jiā , bǐ lián jūn zǐ yǔ jǐ tóng bìng , gù shǐ qiè yǐ yú yào huó zhī yě 。” yán qì , bù jiàn 。
  yú yǒu rén qiū xíng sù gòng shì , shì yǐn 。 yī yè sī jiǔ , ér wú kě xíng gū , zhǎn zhuǎn bù kě fù rěn , yīn sī dài yǐ cù 。 móu zhū fù , fù chī zhī 。 qiū gù qiáng zhī , nǎi wēi xī yǐ jìn 。 hú jì jìn , shǐ jiě yī gān qǐn 。 cì rì , jié hú jiǔ zhī zī , qiǎn pú dài gū 。 dào yù bó dì xiāng chén , jié zhī qí gù , yīn yí sǎo bù kěn wéi xiōng móu jiǔ 。 pú yán :“ fū rén yún :‘ jiā zhōng xù cù wú duō , zuó yè yǐ jìn qí bàn : kǒng zài yī hú , zé cù gēn duàn yǐ 。’” wén zhě jiē xiào zhī 。 bù zhī jiǔ xīng chū nóng , jí dú yào yóu gān zhī , kuàng cù hū ? cǐ yì kě yǐ chuán yǐ 。

 为您推荐:聊斋志异秦生白话文

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 聊斋志异·丐僧拼音版、注音版

  文言文之家为大家整理聊斋志异·丐僧拼音版、聊斋志异·丐僧注音版,欢迎阅读。 聊斋志异·丐僧注音版 《 丐gài僧sēng 》 济jǐ南nán一yī僧sēng , 不bù知zhī何hé许xǔ人rén...

 • 聊斋志异紫花和尚文言文翻译

  文言文 诸城丁生[1],野鹤公之孙也[2].少年名士,沉病而死,隔夜复苏,曰:我悟道矣[3].时有僧善参玄[4],遣人邀至,使就榻前讲《楞严》[5].生每听一节,都言非是,乃曰:使吾病痊,证道何...

 • 聊斋志异义鼠文言文翻译赏析 聊斋志异义鼠寓意

  文言文 杨天一言[1]:见二鼠出,其一为蛇所吞;其一瞪目如椒[2],似甚恨怒,然遥望不敢前。蛇果腹[3],蜿蜒[4]入穴;方将过半,鼠奔来,力嚼其尾。蛇怒,退身出。鼠故便捷[5],欻然[6]遁去[...

 • 聊斋志异·戏缢拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异戏缢拼音版、聊斋志异戏缢注音版,花奴应阅读。 聊斋志异戏缢注音版 《 戏 x 缢 y 》 邑 y 人 rn 某 mǒu 年 nin 少 sho 无 w 赖 li , 偶 ǒu 游 yu 村 cūn 外 wi , 见 ji...

 • 聊斋志异番僧文言文翻译

  文言文 释体空言:在青州见二番僧,像貌奇古,耳缀双环,被黄布,须发鬈如羊角,自言从西域来。闻太守重佛,谒之,太守遣二隶送诣丛林,和尚灵辔不甚礼之。执事者见其人异,私款之,...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号