聊斋志异·骂鸭拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-28 20:13:03

  文言文之间为您整理聊斋志异·骂鸭拼音版、聊斋志异·骂鸭注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·骂鸭注音版

  《  》
   西báijiāzhuāngmínmǒu , dàolínpēngzhī 。 zhì , juéyǎng 。 tiānmíngshìzhī , shēngmáo , chùzhītòng 。  , shù 。 mèngréngàozhīyuē :“ bìngnǎitiān 。 shīzhě , máonǎiluò 。” érlínwēngliàng , shēngpíngshī , wèichángzhēngshēng 。 mǒuguǐgàowēngyuē :“ nǎimǒujiǎsuǒdào 。 shènwèiyān , zhījǐngjiānglái 。” wēngxiàoyuē :“ shéiyǒuxiánèrén 。”  。 mǒujiǒng , yīnshígàolínwēng 。 wēngnǎi , bìngliáng 。
   shǐshìyuē :“ shèn , rǎngzhězhī : rǎngérmáoshēng ! shèn , yīnzhījiè : érdàozuìjiǎn ! ránwéishànyǒushù , línwēngzhě , shìxíngzhě 。”

聊斋志异·骂鸭拼音版

  《 mà yā 》
   yì xī bái jiā zhuāng jū mín mǒu , dào lín yā pēng zhī 。 zhì yè , jué fū yǎng 。 tiān míng shì zhī , qì shēng yā máo , chù zhī zé tòng 。 dà jù , wú shù kě yī 。 yè mèng yī rén gào zhī yuē :“ rǔ bìng nǎi tiān fá 。 xū dé shī zhě mà , máo nǎi kě luò 。” ér lín wēng sù yǎ liàng , shēng píng shī wù , wèi cháng zhēng yú shēng sè 。 mǒu guǐ gào wēng yuē :“ yā nǎi mǒu jiǎ suǒ dào 。 bǐ shèn wèi mà yān , mà zhī yì kě jǐng jiāng lái 。” wēng xiào yuē :“ shéi yǒu xián qì mà è rén 。” zú bù mà 。 mǒu yì jiǒng , yīn shí gào lín wēng 。 wēng nǎi mà , qí bìng liáng yǐ 。
   yì shǐ shì yuē :“ shèn yǐ , rǎng zhě zhī kě jù yě : yī rǎng ér yā máo shēng ! shèn yǐ , mà yīn zhī yí jiè yě : yī mà ér dào zuì jiǎn ! rán wéi shàn yǒu shù , bǐ lín wēng zhě , shì yǐ mà xíng qí cí zhě yě 。”

  为您推荐:聊斋志异骂鸭原文翻译及赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签