聊斋志异·龙肉拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-28 21:47:35

  文言文之间为您整理聊斋志异·龙肉拼音版、聊斋志异·龙肉注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·龙肉注音版

  《 lóngròu 》
   jiāngtàishǐxuányán :“ lóngduīzhīxià , juéshùchǐ , yǒulóngròuchōngrènzhōng 。 rènrén , dànyán ‘ lóng ’  。 huòyán ‘ lóngròu ’, zhènzuò , rénér 。” tàishǐcéngshíròu , shímiù 。

聊斋志异·龙肉拼音版

  《 lóng ròu 》
   jiāng tài shǐ yù xuán yán :“ lóng duī zhī xià , jué dì shù chǐ , yǒu lóng ròu chōng rèn qí zhōng 。 rèn rén gē qǔ , dàn wù yán ‘ lóng ’ zì 。 huò yán ‘ cǐ lóng ròu yě ’, zé pī lì zhèn zuò , jī rén ér sǐ 。” tài shǐ céng shí qí ròu , shí bù miù yě 。

  为您推荐:聊斋志异龙肉原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签