白莲教(聊斋志异)拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-29 09:03:27

  文言文之家为大家整理白莲教(聊斋志异)拼音版、白莲教(聊斋志异)注音版,欢迎阅读。

白莲教(聊斋志异)注音版

  《 báiliánjiào 》
   báiliándàoshǒu鸿hóng , zuǒdàozhīshū , néngguǐshén 。 xiǎoshìzhī , guānzhějìnhài , zǒuménxiàzhě 。 shìyīn怀huáiguǐ 。 yīnchūjìng , yánnéngjiànrénzhōngshēn 。 xuántíng , lìngrénzhào , huòtóu , huòshāmào , xiùdiāochán , xiànxíng 。 rénguàiè 。 yóushìdàoyáo , zhǒngménqiújiànzhě , huīhànxiāngzhǔ 。 nǎixuānyán :“ fánjìngzhōngwénguìguān , jiēláizhùdìnglónghuáhuìzhōngrén 。  , de退tuìsuō 。” yīnduìzhòngzhào , miǎnliúlónggǔn , yǎnránwángzhě 。 zhòngxiāngshìérjīng , zhòng 。 nǎijiànbǐngyuè , wǎnghuānyuèxiāngcóng , suǒzhào 。 shùyuè , dǎngwàn , téng 、 dài, wàngfēngér 。
   hòubīngjìnjiǎo , yǒupéngdōuzhě , chángshānrén , yǒngjuélún , kòuchūèrchuítiáozhàn 。 shuāngrèn , shuāng ;  , pēnshèn 。 piāopánxuán , chén , néngshāngpéng , péngnéngjié 。 sān , péngjuéjīnjié, xiàochuǎn 。 dài鸿hóngzhū , zhuōzéidǎngxièwènzhī , shǐzhīrènnǎidāo , nǎidèng 。 jiǎbīngzhēnjiāngjūn ,  !

白莲教(聊斋志异)拼音版

  《 bái lián jiào 》
   bái lián dào shǒu xú hóng rú , dé zuǒ dào zhī shū , néng yì guǐ shén 。 xiǎo shì zhī , guān zhě jìn hài , zǒu mén xià zhě rú wù 。 yú shì yīn huái bù guǐ 。 yīn chū yī jìng , yán néng jiàn rén zhōng shēn 。 xuán yú tíng , lìng rén zì zhào , huò fú tóu , huò shā mào , xiù yī diāo chán , xiàn xíng bù yī 。 rén yì guài è 。 yóu shì dào lù yáo bō , zhǒng mén qiú jiàn zhě , huī hàn xiāng zhǔ 。 xú nǎi xuān yán :“ fán jìng zhōng wén wǔ guì guān , jiē rú lái fó zhù dìng lóng huá huì zhōng rén 。 gè yí nǔ lì , wù de tuì suō 。” yīn yǐ duì zhòng zì zhào , zé miǎn liú lóng gǔn , yǎn rán wáng zhě 。 zhòng xiāng shì ér jīng , dà zhòng qí fú 。 xú nǎi jiàn qí bǐng yuè , wǎng bù huān yuè xiāng cóng , yì fú suǒ zhào 。 bù shù yuè , jù dǎng yǐ wàn jì , téng 、 yì yī dài , wàng fēng ér mí 。
   hòu dà bīng jìn jiǎo , yǒu péng dōu sī zhě , cháng shān rén , yì yǒng jué lún , kòu chū èr chuí tiáo nǚ yǔ zhàn 。 nǚ jù shuāng rèn , lì rú shuāng ; qí dà mǎ , pēn sī shèn nù 。 piāo hū pán xuán , zì chén dá mù , bǐ bù néng shāng péng , péng yì bù néng jié yě 。 rú cǐ sān rì , péng jué jīn lì jù jié , xiào chuǎn zú 。 dài hóng rú jì zhū , zhuō zéi dǎng xiè wèn zhī , shǐ zhī rèn nǎi mù dāo , qí nǎi mù dèng yě 。 jiǎ bīng mǎ sǐ zhēn jiāng jūn , yì qí yǐ !

  为您推荐:聊斋志异白莲教原文及翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签