聊斋志异陈锡九拼音版注音版

时间:2021-05-30 00:02:30 编辑:文言文之家

聊斋志异陈锡九拼音版注音版

 《 chénjiǔ
  chénjiǔrényánmíngshìshìzhōumǒuyǎngshēngwàngdìngwéihūnyīnchénlèijiāxiāotiáoyóuxuéqínshùniánxìnzhōuyīnyǒuhuǐxīnshàoshìwángxiàoliánwéishìwángpìnfēngshèngshènzēngjiǔpínjiānjuéhūn ; wèncóngèshìqiǎnguījiǔhuǒzhōuquán
  使shǐyōngǎoxiǎngménxiàngyuē :“ zhǔrén使shǐmǒushìxiǎo饿èfǒu 。” kǒngcánqiǎngxiàoluànyīnchūzhōngyáoěrlièqiánǎozhǐzhīyuē :“ ěr ! xiǎorénjiācéngjiāohuànchūbēiwēnliángshuǐ ? jiāliàolǎolǎoyándàndàn 。” huìshēngbiànǎoèxiāngqīnfēnyúnjiānjiǔwàixùnzhīzuǒmáojiázhúchūménérzhōuláikěnguī ; míngyòuláizēngrénshùzhòngkǒunáonáojiāngxúndòuqiángquànshānránbàidēngchēérguòshùyòu使shǐrénláisuǒhūnshūqiángjiǔzhīwéiwàngziyánguībiéchù
  zhōujiāyǒurén西ānláizhīziyánchénāifènchéngérjiǔāizhōngshàngwàngguī ; jiǔérmiǎoránbēifènqièbáotiánshùzhìzàngzàngshíqínqiúzhì西ānbiàn访fǎngrénhuòyánshùniánqiányǒushūshēngzàngzhīdōngjiāojīnzhǒngméijiǔwéicháogàishìchán宿yǒuzhīzhě
  huìwǎnjīngcóngzàngchùyǒushùrénzhēdàosuǒfànjiàjiǔyuē :“ xiāngrénshíchéngguōchùshǎorénfànjià ?” gòngzuózhīmáiérbàisāikǒujìnshēngjiànjiùwēidàigòngjīngyuē :“ chùguānzhì !” shìshǒuránéyǒuchēzhì便biànwèn :“ zhěrén ?” yǒushùrénzhìchēxiàchēzhōngrényuē :“ shìérnièguǐgǎněr ! láizhìlòutuō 。” jiǔjuéyǒurénsāishǎodìngrènzhēnyuē :“ érwéiliángjīnshàngzàirénjiān !” yuē :“ fēiréntàihángzǒngguǎnláiwéiér 。” jiǔāiwèizhījiǔshùyuèjiāhūnyuē :“ yōujīnxīnzàisuǒniànérshènzànwǎng 。” suìtóngchēchífēng
  shízhìguānshǔxiàchēchóngménzàiyānjiǔtòngjuézhǐzhījiǔchuòtīngmìngjiànzàiwènyuē :“ érzàiquánxià ?” yuē :“ fēishìjiēláidàiguījiādāng便biànsòng 。” jiǔyuē :“ érshìyuànguī 。” yuē :“ xīnshèérláiwèiěrguī ; chūzhìwèi ? kuàngxiàoxíngtiānjīnwànjīnxiǎngshòuzhèngyuǎnyánguī ?” jiǔchuíshǔshùxíngjiǔshīshēngyuē :“ xíng !” jiǔshōushēngshǐxúnzàngsuǒwǎnzhīyuē :“ xínggàozhīcóngzàngchùbǎiyǒubáishì 。” wǎnzhīshènjìnghuángbiéménwàiyǒujiànzhuōdàizhīchāochéngzhǔyuē :“ suǒ宿chùyǒushǎobànzhuāngguīxiàngyuèsuǒ ; dexiū 。” jiǔnuòérxíngjuéshǐmíngzhì西ānxiàfāngjiāngbàizhìérrényǎoxúnzhìjiù宿chùjiǎmèidàitiānmíngzuòchùyǒuquánshíàixiǎoérshìzhībáijīnshìguānlìnxúnshuāngxiàérguī
  cuòjiāxìngzhōngliánxiàogòngfànzhījiāngwǎngsuǒnéngyòngxiōngshíjiǔwǎngménménzhějuézhīshíjiǔlàichūhuìxièzhōu使shǐrénquànjiǔguīyuànsòngjiǔhuánchūzhīguīzhōuduìzhī婿dànxiànglíngchén使shǐwénshūzhìxiàngyuē :“ chénjiāchū !” yuē :“ cénghànwéichū ?” guīzhìyòujìnzhīhòujiǔ西ānsuìzàoxiōngjuézhìxìnsuìyǒuzhōnghànláiyīnjìngzhīqīnyíngyǒushǐzhīsuìshíbèitāomiànyóuzhōuzhèngwénjiǔzhìxùnliàosuìguījiǔjiāngdàixièfènjiǔguīérsòngzhězhì ; yóukǒngjiǔjiànbìngérnèiménwěizhīérlíndàiyōugòngmóuhuán ; jiǔtīngzhìshàngérjuéshǐkǒngzhènghuángjiānzhōushùrénchíxièménchuāngjìnhuǐjiǔtáosōuzhīxiāngrénjìnwéipíng ; shíjiǔjiūshírénruìshēnnànzhōuxiōngjiēbèishāngshǐshǔcuànérzhōusòngguānjiǔshíjiǔděngjiǔjiāngxíngshīzhǔlínǎowénshàngruòjìnshìzhīqiūwēidòngshǎoshínéngzhuǎnguānchénzǎizhōusòngzhōudànzhòngshǐdemiǎnjiǔguīxiāngjiànbēijiāobìng
  xiānshìjuéshíyǎnshǐyǒurénzhuōyuē :“ chénjiāréncóngxiāngjiànrán !” juéshēnchūménliǎngréndēngjiānqǐngzhìguānxièjiàngōngzàiwèn :“ suǒ ?” yuē :“ wènróngdāngsòngguī 。” jiànjiǔzhìshènjiànbiéxīnguàigōngzhīshìhéngshùguīzuóguīyuē :“ zàichíguīèrnánwéibǎoérsòngérguī 。” suìsòngjiànjiāménsuìmèngxǐngjiǔgòngshùnǎngshìxiāngjīngcóngxiāngdànzhāojiǔcūnzhōngshètóngméngzhàngjiāngōngměiyuē :“ yántiānhuángjīnjīnkōngkōngxùnsuǒnéng ?”
  shúzhōngguīèrrénwènzhīyuē :“ jūnchénmǒu ?” jiǔyuē :“ rán ”。 èrrénchūtiěsuǒzhízhījiǔjiěshǎojiāncūnréngòngjiézhīshǐzhījùndàosuǒqiānzhòngliányuānqiánzhōngdezhìjùnjiàntàiduóshùjiāshìtàishǒuèrányuē :“ míngshìzhīwēnwéněrnéngzuòzéi !” mìngtuōléixièdàoyánzhīshǐgōngwéizhōumǒu贿huìzhǔjiǔyòuwēng婿fǎnmiànzhīyóutàishǒugēngyánjiǔzhìshǔlùnshìhǎogàitàishǒujiùzǎihángōngzhīziyánshòuménrénzèngdēnghuǒzhīfèibǎijīn ; yòuèrluódài使shǐshíjùnwénzhuǎnshàngguānyóuyángxiàozǒngzhìérxiàjiēyǒukuìjiǔchéngluóérguīwèishèn
  zhìjiànhàiwènzhīshǐzhīzhōubèixièyǒuāijiùdànjiǔjùnwéizhīhuǎnjiátàishǒushìlìngshúbǎishíxiàochénjiǔfàngguīchūcāngkāngérniǎnyùnzhījiǔwèiyuē :“ ěrwēngxiǎorénzhīxīnjūnzhīshòuzhīérsuǒsuǒkāng ?” yīnxiàoquèzhījiǔjiāsuīxiǎoyǒuéryuánqiánglòuqúndàojuéhàozhǐqièliǎngluóérhòubànniánjiǔwénzhuāménshēngwènzhīránshìménliǎngluóyuènǎixiàngsuǒwángzhíbènxiàxiūxiūhànchuǎnzhúzhīnángjiěshìqiāngmǎnzhōngzhīsuǒláihòuwénshìdàojiézhōuyíngzhuāngchūshìfángbīngzhuīwěikǔnzàiérluórènzhǔjìngbēnzhìjiā
  zhōuzhōngguīxíngchuàngyóu ; yòuzāodàojiébìngérmèngqiúérzhìyuē :“ shēngpíngsuǒwéihuǐjīnshòumíngqiǎnfēiruòwēngnéngjiětuōwèidàiqiú婿zhìhányān 。” xǐngérjiézhīgàojiǔjiǔtàihángsuìzhìbèishēnglèizhùzhī宿chùyǒusuǒjiànzhōngsuìguīzhōupínyǎng婿wángxiàoliánkǎoxiànyǐnbàijiāshěnyángsuǒguījiǔshízhī
  shǐshìyuē :“ shànxiàoguǐshéntōngzhīrán使shǐwéishàngzhīrénzhězhōngpínyóujiāngzhīlùnhòuzhīchāngzāi ? huòxiàzhījiāozhūbānbáizhīsǒuéryángyángyuē :‘ mǒuguìguāndōngchuáng 。’ ! wǎnwǎnyīngyīngzhěérjīnguī婿zàngguīcǎnshèn ; érkuàngshàocóngjūn ?”

 拓展推荐:聊斋志异陈锡九文言文翻译


PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 聊斋志异·董生拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异董生拼音版、聊斋志异董生注音版,欢迎阅读。 聊斋志异董生注音版 《 董 dǒng 生 shēng 》 董 dǒng 生 shēng , 字 z 遐 xi 思 sī , 青 qīng 州 zhōu 之 zhī 西 xī 鄙...

 • 聊斋志异真生文言文翻译|注释

  文言文 长安士人贾子龙(1),偶过邻巷,见一客风度洒如(2)。问之则真生,咸阳僦寓者也(3)。心慕之。明 日,往投剌(4),适值其亡(5);凡三谒,皆不遇。乃阴使人窥其在舍而后过之,真走避不出...

 • 聊斋志异乐仲文言文翻译

  原文 乐仲,西安人。父早丧,遗腹生仲,母好佛,不茹荤酒。仲既长,嗜饮善啖,窃腹诽母[1],每以肥甘劝进。母咄之。后母病,弥留[2],苦思肉。 仲急无所得肉,刲左股献之。病稍瘥,悔破...

 • 聊斋志异·青娥拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异青娥拼音版、聊斋志异青娥注音版,欢迎阅读。 聊斋志异青娥注音版 《 青 qīng 娥 》 霍 hu 桓 hun 字 z 匡 kuāng 九 jiǔ , 晋 jn 人 rn 也 yě 。 父 f 官 guān 县 xin 尉...

 • 聊斋志异保住文言文翻译

  文言文 吴藩未叛时[1],尝谕将士:有独力能擒一虎者,优以廪禄[2],号打 虎将。将中一人,名保住,健捷如猱[3]。邸中建高楼[4],梁木初架。住 沿楼角而登,顷刻至颠;立脊檩上,疾趋而行,...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号