洛神赋拼音版注音版及翻译

发布时间:2020-03-07 20:28:31 编辑:文言文之家

 《洛神赋》是三国时期曹魏文学家曹植创作的辞赋名篇。以下是洛神赋拼音版和注音版,洛神赋原文翻译,欢迎阅读。

洛神赋注音版

  luòshén
  huángchūsānnián , cháojīngshī , háiluòchuān 。 rényǒuyán , shuǐzhīshén , míngyuēfēi 。 gǎnsòngduìchǔwángshénzhīshì , suìzuò 。 yuē :
  cóngjīng , yánguīdōngfān 。 bèiquè , yuèhuányuán , jīngtōng , língjǐngshān 。 西qīng , chēdàifán 。 ěrnǎishuìjiàhénggāo , zhītián , róngyánglín , liúmiǎnluòchuān 。 shìjīngshénhài , yānsàn 。 wèichá , yǎngshūguān , rén , yánzhīpàn 。 nǎiyuánzhěérgàozhīyuē :“ ěryǒuzhě ? rén ? ruòzhīyàn !” zhěduìyuē:“ chénwénluòzhīshén , míngyuēfēi 。 ránjūnwángsuǒjiàn , nǎishì ? zhuàngruò ? chényuànwénzhī 。”
  gàozhīyuē :“ xíng , piānruòjīng鸿hóng , wǎnruòyóulóng 。 róngyàoqiū , huámàochūnsōng 。 fǎngruòqīngyúnzhīyuè , piāoyáoruòliúfēngzhīhuíxuě 。 yuǎnérwàngzhī , jiǎoruòtàiyángshēngzhāoxiá ; ércházhī , zhuóruòchū 。 nóngxiāndezhōng , xiūduǎn 。 jiānruòxiāochéng , yāoyuē 。 yánjǐngxiùxiàng , hàozhìchéng 。 fāngjiā , qiānhuá 。 yúnéé , xiūméiliánjuān 。 dānchúnwàilǎng , hào齿chǐnèixiān , míngmóushànlài , chéngquán 。 guī姿yàn , jìngxián 。 róuqíngchuòtài , mèiyán 。 kuàngshì , xiàngyīng 。 luózhīcuǐcàn , ěryáozhīhuá 。 dàijīncuìzhīshǒushì , zhuìmíngzhū耀yào 。 jiànyuǎnyóuzhīwén , xiāozhīqīng 。 wēiyōulánzhīfāngǎi , chíchúshān 。
  shìyānzòng , áo 。 zuǒcǎimáo , yòuyīnguì 。 rǎnghàowànshén , cǎituānlàizhīxuánzhī 。 qíngyuèshūměi , xīnzhèndàngér 。 liángméijiēhuān , tuōwēiértōng 。 yuànchéngzhīxiān , xièpèiyàozhī 。 jiējiārénzhīxìnxiū , qiāngérmíngshī 。 kàngqióng , zhǐqiányuānérwéi 。 zhíjuànjuànzhīkuǎnshí , língzhī 。 gǎnjiāozhīyán , chàngyóuér 。 shōuyánérjìngzhì , shēnfángchí 。
  shìluòlínggǎnyān , pánghuáng , shénguāng , zhàyīnzhàyáng 。 sǒngqīng , ruòjiāngfēiérwèixiáng 。 jiànjiāozhīliè , héngbáoérliúfāng 。 chāochángyínyǒng , shēngāiércháng 。
  ěrnǎizhònglíng , mìngchóuxiào , huòqīngliú , huòxiángshénzhǔ , huòcǎimíngzhū , huòshícuì 。 cóngnánxiāngzhīèrfēi , xiéhànbīnzhīyóu 。 tànpáoguāzhī , yǒngqiānniúzhīchǔ 。 yángqīngguīzhī , xiūxiùyánzhù 。 xùnfēi , piāoruòshén , língwēi , luóshēngchén 。 dòngcháng , ruòwēiruòān 。 jìnzhǐnán , ruòwǎngruòhuán 。 zhuǎnmiǎnliújīng , guāngrùnyán 。 hánwèi , ruòyōulán 。 huáróngēnuó , lìngwàngcān 。
  shìpíngshōufēng , chuānhòujìng 。 féngmíng , qīng 。 téngwénjǐngchéng , míngluánxiéshì 。 liùlóngyǎnshǒu , zàiyúnchēzhīróng , jīngyǒngérjiā , shuǐqínxiángérwéiwèi 。
  shìyuèběizhǐ 。 guònángāng , lǐng , huíqīngyáng , dòngzhūchúnyán , chénjiāojiēzhīgāng 。 hènrénshénzhīdàoshū , yuànshèngniánzhīdāng 。 kàngluómèiyǎn , lèiliújīnzhīlànglàng 。 dàoliánghuìzhīyǒngjué , āishìérxiāng 。 wēiqíngxiàoài , xiànjiāngnánzhīmíngdāng 。 suīqiánchǔtàiyīn , chángxīnjūnwáng 。 suǒshè , chàngshénxiāoérguāng 。
  shìbèixiàlínggāo , wǎngshénliú , qíngxiǎngxiàng , wàng怀huáichóu 。 língzhīxíng , qīngzhōuérshàng 。 chángchuānérwàngfǎn , miánmiánérzēng 。 gěnggěngérmèi , zhānfánshuāngérzhìshǔ 。 mìngérjiùjià , jiāngguīdōng 。 lǎnfēipèikàng , chàngpánhuánérnéng 。

洛神赋拼音版

 luò shén fù

 洛神赋

 huáng chū sān nián , yú cháo jīng shī , hái jǐ luò chuān 。 gǔ rén yǒu yán , sī shuǐ zhī shén , míng yuē mì fēi 。 gǎn sòng yù duì chǔ wáng shén nǚ zhī shì , suì zuò sī fù 。 qí cí yuē :

 黄初三年,余朝京师,还济洛川。古人有言,斯水之神,名曰宓妃。感宋玉对楚王神女之事,遂作斯赋。其辞曰:

 yú cóng jīng yù , yán guī dōng fān 。 bèi yī què , yuè huán yuán , jīng tōng gǔ , líng jǐng shān 。 rì jì xī qīng , chē dài mǎ fán 。 ěr nǎi shuì jià hū héng gāo , mò sì hū zhī tián , róng yǔ hū yáng lín , liú miǎn hū luò chuān 。 yú shì jīng yí shén hài , hū yān sī sàn 。 fǔ zé wèi chá , yǎng yǐ shū guān , dǔ yī lì rén , yú yán zhī pàn 。 nǎi yuán yù zhě ér gào zhī yuē :“ ěr yǒu dí yú bǐ zhě hū ? bǐ hé rén sī ? ruò cǐ zhī yàn yě !” yù zhě duì yuē :“ chén wén hé luò zhī shén , míng yuē mì fēi 。 rán zé jūn wáng suǒ jiàn , wú nǎi shì hū ? qí zhuàng ruò hé ? chén yuàn wén zhī 。”

 余从京域,言归东藩。背伊阙,越轘辕,经通谷,陵景山。日既西倾,车殆马烦。尔乃税驾乎蘅皋,秣驷乎芝田,容与乎阳林,流眄乎洛川。于是精移神骇,忽焉思散。俯则未察,仰以殊观,睹一丽人,于岩之畔。乃援御者而告之曰:“尔有觌于彼者乎?彼何人斯?若此之艳也!”御者对曰:“臣闻河洛之神,名曰宓妃。然则君王所见,无乃是乎?其状若何?臣愿闻之。”

 yú gào zhī yuē :“ qí xíng yě , piān ruò jīng hóng , wǎn ruò yóu lóng 。 róng yào qiū jú , huá mào chūn sōng 。 fǎng fú xī ruò qīng yún zhī bì yuè , piāo yáo xī ruò liú fēng zhī huí xuě 。 yuǎn ér wàng zhī , jiǎo ruò tài yáng shēng zhāo xiá ; pò ér chá zhī , zhuó ruò fú qú chū lù bō 。 nóng xiān de zhōng , xiū duǎn hé dù 。 jiān ruò xiāo chéng , yāo rú yuē sù 。 yán jǐng xiù xiàng , hào zhì chéng lù 。 fāng zé wú jiā , qiān huá fú yù 。 yún jì é é , xiū méi lián juān 。 dān chún wài lǎng , hào chǐ nèi xiān , míng móu shàn lài , yè fǔ chéng quán 。 guī zī yàn yì , yí jìng tǐ xián 。 róu qíng chuò tài , mèi yú yǔ yán 。 qí fú kuàng shì , gǔ xiàng yīng tú 。 pī luó yī zhī cuǐ càn xī , ěr yáo bì zhī huá jū 。 dài jīn cuì zhī shǒu shì , zhuì míng zhū yǐ yào qū 。 jiàn yuǎn yóu zhī wén lǚ , yè wù xiāo zhī qīng jū 。 wēi yōu lán zhī fāng ǎi xī , bù chí chú yú shān yú 。

 余告之曰:“其形也,翩若惊鸿,婉若游龙。荣曜秋菊,华茂春松。髣髴兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪。远而望之,皎若太阳升朝霞;迫而察之,灼若芙蕖出渌波。秾纤得衷,修短合度。肩若削成,腰如约素。延颈秀项,皓质呈露。芳泽无加,铅华弗御。云髻峨峨,修眉联娟。丹唇外朗,皓齿内鲜,明眸善睐,靥辅承权。瑰姿艳逸,仪静体闲。柔情绰态,媚于语言。奇服旷世,骨像应图。披罗衣之璀粲兮,珥瑶碧之华琚。戴金翠之首饰,缀明珠以耀躯。践远游之文履,曳雾绡之轻裾。微幽兰之芳蔼兮,步踟蹰于山隅。

 yú shì hū yān zòng tǐ , yǐ áo yǐ xī 。 zuǒ yǐ cǎi máo , yòu yīn guì qí 。 rǎng hào wàn yú shén hǔ xī , cǎi tuān lài zhī xuán zhī 。 yú qíng yuè qí shū měi xī , xīn zhèn dàng ér bù yí 。 wú liáng méi yǐ jiē huān xī , tuō wēi bō ér tōng cí 。 yuàn chéng sù zhī xiān dá xī , xiè yù pèi yǐ yào zhī 。 jiē jiā rén zhī xìn xiū , qiāng xí lǐ ér míng shī 。 kàng qióng dì yǐ hé yǔ xī , zhǐ qián yuān ér wéi qī 。 zhí juàn juàn zhī kuǎn shí xī , jù sī líng zhī wǒ qī 。 gǎn jiāo fǔ zhī qì yán xī , chàng yóu yù ér hú yí 。 shōu hé yán ér jìng zhì xī , shēn lǐ fáng yǐ zì chí 。

 于是忽焉纵体,以遨以嬉。左倚采旄,右荫桂旗。壤皓腕于神浒兮,采湍濑之玄芝。余情悦其淑美兮,心振荡而不怡。无良媒以接欢兮,托微波而通辞。愿诚素之先达兮,解玉佩以要之。嗟佳人之信修,羌习礼而明诗。抗琼珶以和予兮,指潜渊而为期。执眷眷之款实兮,惧斯灵之我欺。感交甫之弃言兮,怅犹豫而狐疑。收和颜而静志兮,申礼防以自持。

 yú shì luò líng gǎn yān , xǐ yǐ páng huáng , shén guāng lí hé , zhà yīn zhà yáng 。 sǒng qīng qū yǐ hè lì , ruò jiāng fēi ér wèi xiáng 。 jiàn jiāo tú zhī yù liè , bù héng báo ér liú fāng 。 chāo cháng yín yǐ yǒng mù xī , shēng āi lì ér mí cháng 。

 于是洛灵感焉,徙倚彷徨,神光离合,乍阴乍阳。竦轻躯以鹤立,若将飞而未翔。践椒涂之郁烈,步蘅薄而流芳。超长吟以永慕兮,声哀厉而弥长。

 ěr nǎi zhòng líng zá tà , mìng chóu xiào lǚ , huò xì qīng liú , huò xiáng shén zhǔ , huò cǎi míng zhū , huò shí cuì yǔ 。 cóng nán xiāng zhī èr fēi , xié hàn bīn zhī yóu nǚ 。 tàn páo guā zhī wú pǐ xī , yǒng qiān niú zhī dú chǔ 。 yáng qīng guī zhī yī mí xī , yì xiū xiù yǐ yán zhù 。 tǐ xùn fēi fú , piāo hū ruò shén , líng bō wēi bù , luó wà shēng chén 。 dòng wú cháng zé , ruò wēi ruò ān 。 jìn zhǐ nán qī , ruò wǎng ruò huán 。 zhuǎn miǎn liú jīng , guāng rùn yù yán 。 hán cí wèi tǔ , qì ruò yōu lán 。 huá róng ē nuó , lìng wǒ wàng cān 。

 尔乃众灵杂沓,命俦啸侣,或戏清流,或翔神渚,或采明珠,或拾翠羽。从南湘之二妃,携汉滨之游女。叹匏瓜之无匹兮,咏牵牛之独处。扬轻袿之猗靡兮,翳修袖以延伫。体迅飞凫,飘忽若神,凌波微步,罗袜生尘。动无常则,若危若安。进止难期,若往若还。转眄流精,光润玉颜。含辞未吐,气若幽兰。华容婀娜,令我忘餐。

 yú shì píng yì shōu fēng , chuān hòu jìng bō 。 féng yí míng gǔ , nǚ wā qīng gē 。 téng wén yú yǐ jǐng chéng , míng yù luán yǐ xié shì 。 liù lóng yǎn qí qí shǒu , zài yún chē zhī róng yì , jīng ní yǒng ér jiā gǔ , shuǐ qín xiáng ér wéi wèi 。

 于是屏翳收风,川后静波。冯夷鸣鼓,女娲清歌。腾文鱼以警乘,鸣玉鸾以偕逝。六龙俨其齐首,载云车之容裔,鲸鲵踊而夹毂,水禽翔而为卫。

 yú shì yuè běi zhǐ 。 guò nán gāng , yū sù lǐng , huí qīng yáng , dòng zhū chún yǐ xú yán , chén jiāo jiē zhī dà gāng 。 hèn rén shén zhī dào shū xī , yuàn shèng nián zhī mò dāng 。 kàng luó mèi yǐ yǎn tì xī , lèi liú jīn zhī làng làng 。 dào liáng huì zhī yǒng jué xī , āi yī shì ér yì xiāng 。 wú wēi qíng yǐ xiào ài xī , xiàn jiāng nán zhī míng dāng 。 suī qián chǔ yú tài yīn , cháng jì xīn yú jūn wáng 。 hū bù wù qí suǒ shè , chàng shén xiāo ér bì guāng 。

 于是越北沚。过南冈,纡素领,回清阳,动朱唇以徐言,陈交接之大纲。恨人神之道殊兮,怨盛年之莫当。抗罗袂以掩涕兮,泪流襟之浪浪。悼良会之永绝兮,哀一逝而异乡。无微情以效爱兮,献江南之明珰。虽潜处于太阴,长寄心于君王。忽不悟其所舍,怅神宵而蔽光。

 yú shì bèi xià líng gāo , zú wǎng shén liú , yí qíng xiǎng xiàng , gù wàng huái chóu 。 jì líng tǐ zhī fù xíng , yù qīng zhōu ér shàng sù 。 fú cháng chuān ér wàng fǎn , sī mián mián ér zēng mù 。 yè gěng gěng ér bù mèi , zhān fán shuāng ér zhì shǔ 。 mìng pú fū ér jiù jià , wú jiāng guī hū dōng lù 。 lǎn fēi pèi yǐ kàng cè , chàng pán huán ér bù néng qù 。

 于是背下陵高,足往神留,遗情想像,顾望怀愁。冀灵体之复形,御轻舟而上溯。浮长川而忘返,思绵绵而增慕。夜耿耿而不寐,沾繁霜而至曙。命仆夫而就驾,吾将归乎东路。揽騑辔以抗策,怅盘桓而不能去。

洛神赋原文翻译

 黄初三年,我来到京都朝觐,归渡洛水。古人曾说,此水之神,名字叫宓妃。因有感于宋玉对楚王所说的神女之事,于是作了这篇赋。赋文云:

 我从京都洛阳出发,向东回归封地鄄城,背着伊阙,越过轘辕,途经通谷,登上景山。这时日已西下,车困马乏。于是就在长满杜蘅草的岸边卸了车,在生着芝草的地里喂马。自己则漫步于阳林,纵目眺望水波浩渺的洛川。于是不觉精神恍惚,思绪飘散。低头时还没有看见什么,一抬头,却发现了异常的景象,只见一个绝妙佳人,立于山岩之旁。我不禁拉着身边的车夫对他说:“你看见那个人了吗?那是什么人,竟如此艳丽!”车夫回答说:“臣听说河洛之神,名字叫宓妃。然而现在君王所看见的,莫非就是她!她的形状怎样,臣倒很想听听。”

 我告诉他说:“她的形影,翩然若惊飞的鸿雁,婉约若游动的蛟龙。容光焕发如秋日下的菊花,体态丰茂如春风中的青松。她时隐时现像轻云笼月,浮动飘忽似回风旋雪。远而望之,明洁如朝霞中升起的旭日;近而视之,鲜丽如绿波间绽开的新荷。她体态适中,高矮合度,肩窄如削,腰细如束,秀美的颈项露出白皙的皮肤。既不施脂,也不敷粉,发髻高耸如云,长眉弯曲细长,红唇鲜润,牙齿洁白,一双善于顾盼的闪亮的眼睛,两个面颧下甜甜的酒窝。她姿态优雅妩媚,举止温文娴静,情态柔美和顺,语辞得体可人。神服饰奇艳绝世,风骨体貌与图上画的一样。她身披明丽的罗衣,带着精美的佩玉。头戴金银翡翠首饰,缀以周身闪亮的明珠。她脚著饰有花纹的远游鞋,拖着薄雾般的裙裾,隐隐散发出幽兰的清香,在山边徘徊倘佯。

 忽然又飘然轻举,且行且戏,左面倚着彩旄,右面有桂旗庇荫,在河滩上伸出素手,采撷水流边的黑色芝草。我钟情于她的淑美,不觉心旌摇曳而不安。因为没有合适的媒人去说情,只能借助微波来传递话语。但愿自己真诚的心意能先于别人陈达,我解下玉佩向她发出邀请。可叹佳人实在美好,既明礼义又善言辞,她举着琼玉向我作出回答,并指着深深的水流以为期待。我怀着眷眷之诚,又恐受这位神女的欺骗。因有感于郑交甫曾遇神女背弃诺言之事,心中不觉惆怅、犹豫和迟疑,于是敛容定神,以礼义自持。

 这时洛神深受感动,低回徘徊,神光时离时合,忽明忽暗。她像鹤立般地耸起轻盈的躯体,如将飞而未翔;又踏着充满花椒浓香的小道,走过杜蘅草丛而使芳气流动。忽又怅然长吟以表示深沉的思慕,声音哀惋而悠长。

 于是众神纷至杂沓,呼朋引类,有的戏嬉于清澈的水流,有的飞翔于神异的小渚,有的在采集明珠,有的在俯拾翠鸟的羽毛。洛神身旁跟着娥皇、女英南湘二妃,她手挽汉水之神,为瓠瓜星的无偶而叹息,为牵牛星的独处而哀咏。时而扬起随风飘动的上衣,用长袖蔽光远眺,久久伫立;时而又身体轻捷如飞凫,飘忽游移无定。她在水波上行走,罗袜溅起的水沫如同尘埃。她动止没有规律,像危急又像安闲;进退难以预知,像离开又像回返。她双目流转光亮,容颜焕发泽润,话未出口,却已气香如兰。她的体貌婀娜多姿,令我看了茶饭不思。

 在这时风神屏翳收敛了晚风,水神川后止息了波涛,冯夷击响了神鼓,女娲发出清泠的歌声。腾的文鱼警卫着洛神的车乘,众神随着叮当作响的玉鸾一齐离去。六龙齐头并进,驾着云车从容前行。鲸鲵腾跃在车驾两旁,水禽绕翔护卫。

 车乘走过北面的沙洲,越过南面的山冈,洛神转动白洁的脖颈,回过清秀的眉目,朱唇微启,缓缓地陈诉着往来交接的纲要。只怨恨人神有别,彼此虽然都处在盛年而无法如愿以偿。说着不禁举起罗袖掩面而泣,止不住泪水涟涟沾湿了衣襟,哀念欢乐的相会就此永绝,如今一别身处两地,不曾以细微的柔情来表达爱慕之心,只能赠以明珰作为永久的纪念。自己虽然深处太阴,却时时怀念着君王。洛神说毕忽然不知去处,我为众灵一时消失隐去光彩而深感惆怅。

 于是我舍低登高,脚步虽移,心神却仍留在原地。余情绻缱,不时想象着相会的情景和洛神的容貌;回首顾盼,更是愁绪萦怀。满心希望洛神能再次出现,就不顾一切地驾着轻舟逆流而上。行舟于悠长的洛水以至忘了回归,思恋之情却绵绵不断,越来越强,以至整夜心绪难平无法入睡,身上沾满了浓霜直至天明。我不得已命仆夫备马就车,踏上向东回返的道路,但当手执马缰,举鞭欲策之时,却又怅然若失,徘徊依恋,无法离去。》》点击阅读:洛神赋原文翻译、注释、赏析

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-12-14 13:47:48

相关阅读

 • 战国策·张仪为秦连横齐王拼音版、注音版

  文言文之家为大家整理战国策·张仪为秦连横齐王拼音版、注音版,欢迎阅读。战国策·张仪为秦连横齐王注音版《 张zhāng仪yí为wéi秦qín连lián横héng齐qí王wáng 》 张zhāng仪yí为...

 • 庄子说剑注音版拼音版

  文言文之家为大家整理庄子说剑注音版、庄子说剑拼音版,欢迎阅读。 庄子说剑注音版 《 庄zhuāng子zǐ · 杂zá篇piān · 说shuō剑jiàn 》 昔xī赵zhào文wén王wáng喜xǐ...

 • 战国策·郑同北见赵王拼音版、注音版

  文言文之家为您整理战国策·郑同北见赵王拼音版、注音版,欢迎阅读。战国策·郑同北见赵王注音版《 郑zhèng同tóng北běi见jiàn赵zhào王wáng 》 郑zhèng同tóng北běi见jiàn...

 • 蝜蝂传文言文注音版 蝜蝂传拼音版

  蝜蝂传文言文注音版 蝜fù蝂bǎn传zhuàn 蝜fù蝂bǎn者zhě , 善shàn负fù小xiǎo虫chóng也yě 。 行xíng遇yù物wù , 辄zhé持chí取qǔ , 卬áng其qí首s...

 • 中庸第九章拼音版注音版

  文言文之家为您整理中庸第九章拼音版、中庸第九章注音版,欢迎阅读。中庸第九章注音版《 中zhōng庸yōng · 第dì九jiǔ章zhāng 》 子zǐ曰yuē :“ 天tiān下xià国guó家jiā...

 • 隔岸观火拼音版注音版

  隔岸观火注音版 《 隔gé岸àn观guān火huǒ 》 阳yáng乖guāi序xù乱luàn , 阴yīn以yǐ待dài逆nì 。 暴bào戾lì恣zì睢suī , 其qí势shì自zì毙bì 。...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号