陈情表拼音版原文注音带翻译

发布时间:2020-03-07 22:01:29 编辑:文言文之家

陈情表拼音版原文注音带翻译

陈情表原文朗读

陈情表注音版

 《 chénqíngbiǎo
  chényánchénxiǎnxìnzāomǐnxiōngshēngháiliùyuèjiànbèi ; xíngniánsuìjiùduózhìliúmǐnchénruògōngqīnyǎngchénshàoduōbìngjiǔsuìxínglíngdīngzhìchéngshūzhōngxiǎnxiōngménshuāizuòwǎnyǒuérwàigōngqiǎngjìnzhīqīnnèiyìngménchǐzhītóngqióngqióngjiéxíngyǐngxiāngdiàoérliúyīngbìngchángzàichuángchénshìtāngyàowèicéngfèi
  dǎifèngshèngcháoqīnghuàqiántàishǒuchénkuícháchénxiàoliánhòushǐchénróngchénxiùcáichéngòngyǎngzhǔmìngzhàoshūxiàbàichénlángzhōngxúnméngguóēnchúchénxiǎnwěiwēijiàndāngshìdōnggōngfēichényǔnshǒusuǒnéngshàngbàochénbiǎowénjiùzhízhàoshūqièjùnchénmànjùnxiàncuīchénshàngdào ; zhōulínménxīnghuǒchénfèngzhàobēnchíliúbìng ; gǒushùnqínggàochénzhījìn退tuìshíwéilángbèi
  wéishèngcháoxiàozhìtiānxiàfánzàilǎoyóuméngjīnkuàngchénwèiyóushènqiěchénshàoshìwěicháozhílángshǔběnhuànjīnmíngjiéjīnchénwángguójiànzhìwēizhìlòuguòméngzhuóchǒngmìngyōugǎnpánhuányǒusuǒdànliú西shānyǎnyǎnrénmìngwēiqiǎnzhāochénzhìjīn ; chénzhōngniánsūnèrréngēngxiāngwéimìngshìnéngfèiyuǎn
  chénjīnniánshíyòujīnniánjiǔshíyòuliùshìchénjìnjiéxiàzhīchángbàoyǎngliúzhīduǎnniǎoqíngyuànzhōngyǎngchénzhīxīnfēishǔzhīrénshìèrzhōusuǒjiànmíngzhīhuángtiānhòushísuǒgòngjiànyuànxiàjīnmǐnchéngtīngchénwēizhìshùliújiǎoxìngbǎoniánchénshēngdāngyǔnshǒudāngjiécǎochénshèngquǎnzhīqíngjǐnbàibiǎowén

陈情表全文翻译

 臣子李密陈言:我因命运不好,很早就遭遇到了不幸,刚出生六个月,我慈爱的父亲就不幸去世了。经过了四年,舅父逼母亲改嫁。我的祖母刘氏,怜悯我从小丧父,便亲自对我加以抚养。臣小的时候经常生病,九岁时还不会行走。孤独无靠,一直到成人自立。既没有叔叔伯伯,又没什么兄弟,门庭衰微而福分浅薄,很晚才有儿子。在外面没有比较亲近的亲戚,在家里又没有照应门户的童仆。生活孤单没有依靠,每天只有自己的身体和影子相互安慰。但祖母又早被疾病缠绕,常年卧床不起,我侍奉她吃饭喝药,从来就没有停止侍奉而离开她。

 到了晋朝建立,我蒙受着清明的政治教化。前任太守逵,考察后推举臣下为孝廉,后任刺史荣又推举臣下为优秀人才。臣下因为供奉赡养祖母的事无人承担,辞谢不接受任命。朝廷又特地下了诏书,任命我为郎中,不久又蒙受国家恩命,任命我为太子洗马。像我这样出身微贱地位卑下的人,担当侍奉太子的职务,这实在不是我杀身捐躯所能报答朝廷的。我将以上苦衷上表报告,加以推辞不去就职。但是诏书急切严峻,责备我逃避命令,有意拖延,态度傲慢。郡县长官催促我立刻上路;州官登门督促,比流星坠落还要急迫。我很想遵从皇上的旨意赴京就职,但祖母刘氏的病却一天比一天重;想要姑且顺从自己的私情,但报告申诉不被允许。我是进退两难,十分狼狈。

 我俯伏思量晋朝是用孝道来治理天下的,凡是年老而德高的旧臣,尚且还受到怜悯养育,何况我的孤苦程度更为严重呢。况且我年轻的时候曾经做过蜀汉的官,担任过郎官职务,本来就希望做官显达,并不顾惜名声节操。现在我是一个低贱的亡国俘虏,十分卑微浅陋,受到过分提拔,恩宠优厚,怎敢犹豫不决而有非分的企求呢?只是因为祖母刘氏寿命即将终了,气息微弱,生命垂危,早上不能想到晚上怎样。臣下我如果没有祖母,就没有今天的样子;祖母如果没有我的照料,也无法度过她的余生。我们祖孙二人,互相依靠而维持生命,因此我的内心不愿废止奉养,远离祖母。

 臣下我现在的年龄四十四岁了,祖母现在的年龄九十六岁了,臣下我在陛下面前尽忠尽节的日子还长着呢,而在祖母刘氏面前尽孝尽心的日子已经不多了。我怀着乌鸦反哺的私情,乞求能够准许我完成对祖母养老送终的心愿。我的辛酸苦楚,并不仅仅被蜀地的百姓及益州、梁州的长官所亲眼目睹、内心明白,连天地神明也都看得清清楚楚。希望陛下能怜悯我愚昧诚心,请允许我完成臣下一点小小的心愿,使祖母刘氏能够侥幸地保全她的余生。我活着应当杀身报效朝廷,死了也要结草衔环来报答陛下的恩情。臣下我怀着牛马一样不胜恐惧的心情,恭敬地呈上此表来使陛下知道这件事。

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2024-02-28 16:52:54

相关阅读

 • 陈情表原文及翻译 陈情表翻译及注释、赏析

  【陈情表原文】 臣密言:臣以险衅,夙遭闵凶。生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。祖母刘悯臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。既无伯叔,终...

 • 陈情表文言文阅读翻译

  文言文阅读 臣密言:臣以险衅,夙遭闵凶,生孩六月,慈父见背,行年四岁,舅夺母志。祖母刘愍臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。既无叔伯,终鲜兄弟,门...

 • 陈情表李密文言文翻译、注释

    文言文 陈情表 晋·李密 臣密言:臣以险衅(xìn)[1],夙遭闵(mǐn)凶[2]。生孩六月,慈父见背[3];行(xíng)年四岁,舅夺母志[4]。祖母刘悯(mǐn)臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不...

 • 陈情表拼音版原文注音带翻译(李密)

  臣密言:臣以险衅,夙遭闵凶。生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。祖母刘愍臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。既无伯叔,终鲜兄弟,门衰祚薄,晚有儿息。外无期功强近之亲,内无应...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号