望岳古诗带拼音版注音版

发布时间:2020-04-16 20:44:39 编辑:文言文之家

 《望岳》是唐代诗人杜甫创作的五言古诗。

望岳古诗注音版

  wàngyuè
  dàizōng ? qīngwèiliǎo 。
  zàohuàzhōngshénxiù , yīnyánghūnxiǎo 。
  dàngxiōngshēngcéngyún , juéguīniǎo 。
  huìdānglíngjuédǐng , lǎnzhòngshānxiǎo 。

望岳古诗带拼音版

 wàng yuè

 望岳

 dài zōng fū rú hé ? qí lǔ qīng wèi liǎo 。

 岱宗夫如何?齐鲁青未了。

 zào huà zhōng shén xiù , yīn yáng gē hūn xiǎo 。

 造化钟神秀,阴阳割昏晓。

 dàng xiōng shēng céng yún , jué zì rù guī niǎo 。

 荡胸生曾云,决眦入归鸟。

 huì dāng líng jué dǐng , yī lǎn zhòng shān xiǎo 。

 会当凌绝顶,一览众山小。

望岳古诗翻译

 东岳泰山,美景如何?走出齐鲁,山色仍然历历在目。

 神奇自然,会聚千种美景,山南山北,分出清晨黄昏。

 层层白云,荡涤胸中沟壑;翩翩归鸟,飞入赏景眼圈。

 定要登上泰山顶峰,俯瞰群山豪情满怀。

望岳古诗赏析

 这首诗是杜甫青年时代的作品,充满了诗人青年时代的浪漫与激情。全诗没有一个“望”字,却紧紧围绕诗题“望岳”的“望”字着笔,由远望到近望,再到凝望,最后是俯望。诗人描写了泰山雄伟磅礴的气象,抒发了自己勇于攀登,傲视一切的雄心壮志,洋溢着蓬勃向上的朝气。

 首句“岱宗夫如何?”写乍一望泰山时,高兴得不知怎样形容才好的那种揣摹劲和惊叹仰慕之情,非常传神。岱是泰山的别名,因居五岳之首,故尊为岱宗。“夫如何”,就是“到底怎么样呢?”“夫”字在古文中通常是用于句首的语气助词,这里把它融入诗句中,是个新创,很别致。这个“夫”字,虽无实在意义,却少它不得,所谓“传神写照,正在阿堵中”。可谓匠心独具。

 接下来“齐鲁青未了”一句,是经过一番揣摹后得出的答案。它没有从海拔角度单纯形容泰山之高,也不是像谢灵运《泰山吟》那样用“崔崒刺云天”这类一般化的语言来形容,而是别出心裁地写出自己的体验──在古代齐鲁两大国的国境外还能望见远远横亘在那里的泰山,以距离之远来烘托出泰山之高。泰山之南为鲁,泰山之北为齐,所以这一句描写出的地理特点,在写其他山岳时不能挪用。明代莫如忠《登东郡望岳楼》特别提出这句诗,并认为无人能继。

 “造化钟神秀,阴阳割昏晓”两句,写近望中所见泰山的神奇秀丽和巍峨高大的形象,是上句“青未了”的注脚。一个“钟”字把天地万物一下写活了,整个大自然如此有情致,把神奇和秀美都给了泰山。山前向日的一面为“阳”,山后背日的一面为“阴”(山南水北为“阳”,山北水南为阴),由于山高,天色的一昏一晓被割于山的阴、阳面,所以说“割昏晓”。这本是十分正常的自然现象,可诗人妙笔生花,用一个“割”字,则写出了高大的泰山一种主宰的力量,这力量不是别的,泰山以其高度将山南山北的阳光割断,形成不同的景观,突出泰山遮天蔽日的形象。这里诗人此用笔使静止的泰山顿时充满了雄浑的力量,而那种“语不惊人死不休”的创作风格,也在此得到显现。

 “荡胸生曾(层)云,决眦入归鸟”两句,是写细望。见山中云气层出不穷,故心胸亦为之荡漾。“决眦”二字尤为为传神,生动地体现了诗人在这神奇缥缈的景观而前像着了迷似的,想把这一切看个够,看个明白,因而使劲地睁大眼睛张望,故感到眼眶有似决裂。这情景使泰山迷人的景色表现得更为形象鲜明。“归鸟”是投林还巢的鸟,可知时已薄暮,诗人还在望。其中蕴藏着诗人对祖国河山的热爱和对祖国山河的赞美之情。

 末句的“会当凌绝顶,一览众山小”两句,写诗人从望岳产生了登岳的想法,此联号为绝响,再一次突出了泰山的高峻,写出了雄视一切的雄姿和气势,也表现出诗人的心胸气魄。“会当”是唐人口语,意即“一定要”。如果把“会当”解作“应当”,便欠准确,神气索然。众山的小和高大的泰山进行对比,表现出诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。 这正是杜甫能够成为一个伟大诗人的关键所在, 也是一切有所作为的人们所不可缺少的。 这就是这两句诗一直为人们所传诵的原因。正因为泰山的崇高伟大不仅是自然的也是人文的,所以登上的极顶的想望本身,当然也具备了双重的含义。

 全诗以诗题中的“望”字统摄全篇,句句写望岳,但通篇并无一个“望”字,而能给人以身临其境之感,可见诗人的谋篇布局和艺术构思是精妙奇绝的。这首诗寄托虽然深远,但通篇只见登览名山之兴会,丝毫不见刻意比兴之痕迹。若论气骨峥嵘,体势雄浑,更以后出之作难以企及。

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2023-03-15 18:00:53

相关阅读

 • 韩非子心度拼音版注音版

  文言文之家为大家整理韩非子心度拼音版、韩非子心度注音版,欢迎阅读。 韩非子心度注音版 《 心xīn度dù 》 圣shèng人rén之zhī治zhì民mín , 度dù于yú本běn , 不bù从có...

 • 炼钢拼音版文言文

  炼钢注音版文言文《 炼liàn钢gāng 》 世shì间jiān锻duàn铁tiě所suǒ谓wèi钢gāng铁tiě者zhě , 用yòng柔róu铁tiě屈qū盘pán之zhī , 乃nǎi以yǐ生...

 • 郑韶大难不死文言文拼音版

  郑韶大难不死文言文注音版 《 郑 zhng 韶 sho 大 d 难 nn 不 b 死 sǐ 》 隋 su 炀 yng 帝 d 时 sh , 闽 mǐn 中 zhōng 太 ti 守 shǒu 郑 zhng 韶 sho 养 yǎng 一 yī 犬 quǎn , 怜 lin 爱 i 过 gu 子 zi ......

 • 商鞅立木取信文言文拼音版注音版

  商鞅立木取信文言文注音版 商shāng鞅yāng立lì木mù取qǔ信xìn 商shāng鞅yāng令lìng既jì具jù , 未wèi布bù , 恐kǒng民mín之zhī不bù信xìn己jǐ , 乃...

 • 世说新语宠礼第二十二拼音版注音版

  世说新语宠礼第二十二注音版 《 世shì说shuō新xīn语yǔ · 宠chǒng礼lǐ 》 元yuán帝dì正zhèng会huì , 引yǐn王wáng丞chéng相xiàng登dēng御yù床c...

 • 战国策·陈翠合齐燕拼音版、注音版

  文言文之家为您整理战国策陈翠合齐燕拼音版、注音版,欢迎阅读。 战国策陈翠合齐燕注音版 《 陈 chn 翠 cu 合 h 齐 q 燕 yn 》 陈 chn 翠 cu 合 h 齐 q 、 燕 yn , 将 jing 令 lng 燕 yān 王 wng 之 zhī...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号