山居秋暝古诗带拼音版注音版

时间:2023-03-15 18:00:05 编辑:文言文之家

 《山居秋暝》是唐代诗人王维的作品。

山居秋暝古诗注音版

  shānqiūmíng
  kōngshānxīnhòu , tiānwǎnláiqiū 。
  míngyuèsōngjiānzhào , qīngquánshíshàngliú 。
  zhúxuānguīhuàn , liándòngxiàzhōu 。
  suíchūnfāngxiē , wángsūnliú 。

山居秋暝古诗带拼音版

 shān jū qiū míng

 山居秋暝

 kōng shān xīn yǔ hòu , tiān qì wǎn lái qiū 。

 空山新雨后,天气晚来秋。

 míng yuè sōng jiān zhào , qīng quán shí shàng liú 。

 明月松间照,清泉石上流。

 zhú xuān guī huàn nǚ , lián dòng xià yú zhōu 。

 竹喧归浣女,莲动下渔舟。

 suí yì chūn fāng xiē , wáng sūn zì kě liú 。

 随意春芳歇,王孙自可留。

山居秋暝古诗翻译

 空旷的群山沐浴了一场新雨,夜晚降临使人感到已是初秋。

 皎皎明月从松隙间洒下清光,清清泉水在山石上淙淙淌流。

 竹林喧响知是洗衣姑娘归来,莲叶轻摇想是上游荡下轻舟。

 春日的芳菲不妨任随它消歇,秋天的山中王孙自可以久留。

山居秋暝古诗赏析

 这首诗为山水名篇,于诗情画意之中寄托着诗人高洁的情怀和对理想境界的追求。

 “空山新雨后,天气晚来秋。”诗中明确写有浣女渔舟,诗人却下笔说是“空山”。这是因为山中树木繁茂,掩盖了人们活动的痕迹,正所谓“空山不见人,但闻人语响”(《鹿柴》)。由于这里人迹罕至,“峡里谁知有人来,世中遥望空云山”(《桃源行》),自然不知山中有人来了。“空山”两字点出此外有如世外桃源,山雨初霁,万物为之一新,又是初秋的傍晚,空气之清新,景色之美妙,可以想见。

 “明月松间照,清泉石上流。”天色已暝,却有皓月当空;群芳已谢,却有青松如盖。山泉清冽,淙淙流泻于山石之上,有如一条洁白无瑕的素练,在月光下闪闪发光,生动表现了幽清明净的自然美。王维的《济上四贤咏》曾经赞叹两位贤士的高尚情操,谓其“息阴无恶木,饮水必清源”。诗人自己也是这种心志高洁的人,他曾说:“宁息野树林,宁饮涧水流,不用坐梁肉,崎岖见王侯。”(《献始兴公》)这月下青松和石上清泉,正是他所追求的理想境界。这两句写景如画,随意洒脱,毫不着力。像这样又动人又自然的写景,达到了艺术上炉火纯青的地步,的确非一般人所能学到。

 “竹喧归浣女,莲动下渔舟。”竹林里传来了一阵阵歌声笑语,那是一些天真无邪的姑娘洗罢衣服笑逐着归来了;亭亭玉立的荷叶纷纷向两旁披分,掀翻了无数珍珠般晶莹的水珠,那是顺流而下的渔舟划破了荷塘月色的宁静。在这青松明月之下,在这翠竹青莲之中,生活着这样无忧无虑、勤劳善良的人们。这纯洁美好的生活图景,反映了诗人过安静纯朴生活的理想,同时也从反面衬托出他对污浊官场的厌恶。这两句写的很有技巧,而用笔不露痕迹,使人不觉其巧。诗人先写“竹喧”“莲动”,因为浣女隐在竹林之中,渔舟被莲叶遮蔽,起初未见,等到听到竹林喧声,看到莲叶纷披,才发现浣女、莲舟。这样写更富有真情实感,更富有诗意。

 诗的中间两联同是写景,而各有侧重。颔联侧重写物,以物芳而明志洁;颈联侧重写人,以人和而望政通。同时,二者又互为补充,泉水、青松、翠竹、青莲,可以说都是诗人高尚情操的写照,都是诗人理想境界的环境烘托。

 既然诗人是那样地高洁,而他在那貌似“空山”之中又找到了一个称心的世外桃源,所以就情不自禁地说:“随意春芳歇,王孙自可留!”本来,《楚辞·招隐士》说:“王孙兮归来,山中兮不可久留!”诗人的体会恰好相反,他觉得“山中”比“朝中”好,洁净纯朴,可以远离官场而洁身自好,所以就决然归隐了。

 这首诗一个重要的艺术手法,是以自然美来表现诗人的人格美和一种理想中的社会之美。表面看来,这首诗只是用“赋”的方法模山范水,对景物作细致感人的刻画,实际上通篇都是比兴。诗人通过对山水的描绘寄慨言志,含蕴丰富,耐人寻味。

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 牛首马肉文言文注音版

  牛首马肉文言文注音版《 牛niú首shǒu马mǎ肉ròu 》 灵líng公gōng好hǎo妇fù人rén而ér丈zhàng夫fū饰shì者zhě , 国guó人rén尽jìn服fú之zhī , 公gō...

 • 画龙点睛小古文拼音版文言文意思

  画龙点睛小古文拼音版《 画huà龙lóng点diǎn睛jīng 》 张zhāng僧sēng繇yáo于yú金jīn陵líng安ān乐lè寺sì , 画huà四sì龙lóng于yú壁bì , 不bù点di...

 • 战国策·张丑之合齐楚讲于魏拼音版、注音版

  文言文之家为您整理战国策张丑之合齐楚讲于魏拼音版、注音版,欢迎阅读。 战国策张丑之合齐楚讲于魏注音版 《 张 zhāng 丑 chǒu 之 zhī 合 h 齐 q 楚 chǔ 讲 jiǎng 于 y 魏 wi 》 张 zhāng 丑 chǒ...

 • 宋濂嗜学拼音版小古文翻译注释道理

  《宋濂嗜学》是一篇有启示性的文言文。以下是宋濂嗜学拼音版小古文翻译及注释、道理,一起来看看吧。 宋濂嗜学拼音版小古文《 宋sòng濂lián嗜shì学xué 》 余yú幼yòu时shí即jí嗜shì学...

 • 庄子德充符拼音版注音版

  庄子德充符注音版 《 庄zhuāng子zǐ · 德dé充chōng符fú 》 鲁lǔ有yǒu兀wù者zhě王wáng骀dài , 从cóng之zhī游yóu者zhě与yǔ仲zhòng尼ní相xiān...

 • 醉翁亭记全文拼音版 醉翁亭记原文注音版及翻译

  醉翁亭记原文注音版 醉zuì翁wēng亭tíng记jì 环huán滁chú皆jiē山shān也yě 。 其qí西xī南nán诸zhū峰fēng , 林lín壑hè尤yóu美měi , 望wàng之zh...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号