《盐铁论》卷九·论功第五十二注音版

时间:2024-06-13 09:20:56 编辑:文言文之家

《盐铁论》卷九·论功第五十二注音版

  yuē :“ xiōngchéngkuòzhīshǒugōuchízhīxiūqiángzhīyòngcānglǐnzhīshàngxiàwénjūnchénmànshàngxiàzhīliǔwéishìzhāndàiwéigàishínèibèiwèiwàichēngzhōngguótiānxiàxīnxiánshìzhīsuǒzǒngzhīsuǒcáiyòngzhīsuǒzhízhìmóuruòyīnqiūshuāngérzhènluòchūnqiūyuē :“ huángōngzhīróngzhīěr 。” kuàngtiānxiàzhī ?”
  wénxuéyuē :“ xiōngchēyínhuángzhīshìchéngérjiānwéncǎiqúnhuījīnzhīzhìdōuchéngérwánnánlòuqiǎozhīshìgōngshìchéngguōzhīgōngxiùyínqiǎozhīgòngxiānluówánzhīzuòshìshěngérzhìyòngchéngérnánsuīxiūqiángróngliánggōng ; jiāyǒubèirényǒuyòngdànyǒuguàngōngshàngérliángjiànànshǒuérzhīshùshízhīshíyīnshānwéichéngguōyīnshuǐcǎowéicānglǐnyuēérbiànqiúguǎérgōngshìxíngshěngérfànzhǐhuīérlìngcóngmànérxìnlüèwénérmǐnshìsuīzhīshūjuǎnbǎiguānyǒuxiāngérjūnchénshàngxiàyǒuxiāng使shǐqúnchénwéixiànguānzhějiēyánérshínánshìqínzhīérfǎngèngwángbīngzhěxiōngqīngyòngqiángwéiruòcúnwéiwángzhāoěr 。”
  yuē :“ liányǒuyán :‘ qínquán使shǐshì使shǐmín 。’ zhèngérchánggāohuángshòumìngpíngbàoluàngōngwēiwēiwéitiāntóngyānérwénjǐngchéngrùnzhīxiānzhēngrǎngzhāorénshèngzhīchúnzhìzhīshèngwánglěiniánrénzhījīnwénxuéyǐnwángguóshīzhèngzhīzhìérkuàngzhījīnwèixiōngnán !”
  wénxuéyuē :“ yǒushìzhīshísānmiáozhīshùnyuē :‘ shìwèi 。’ 退tuìérxiūzhèngérsānmiáozhīzhīmínshèngwángjiābīngshìyānwéifánbǎixìngérláozhōngguójīnmíngzhǔxiūshèngxuānhuàércháoyǒuquán使shǐzhīmóushàngshǒugōngzhīshìchénguàizhīrénchéntiānxiàzhīshìfènguójiāzhīyòngshēnxiǎngérzhǔwèituózhānghánsuǒchéngwángqínshīzhèngsūnyuē :‘ jīnguójiāzhīshìgēngbǎibiànránérwángzhěérdǎichūbīngpíngyuán广guǎngmíngshǐliúsuīyǒuyáoshùnzhīzhīnénggēng 。’ zhànérshèngzhī退tuìxiūsāndàizhīrénzhànshèngérxiūshēnguówángzhěwángshì 。”
  yuē :“ shùnfēngérzhěwéiyīnshíérxíngzhěwéiwén怀huáiwèihòusānshìérshuāizhāowángnánzhēngérhuánfánqiúzhíér使shǐtōngjìnjiāopèiwángshībàimáoróngjīn西nánzhūchǔzhuāngzhīhòu ; cháoxiǎnzhīwángyànzhīwángmínnányuèwèituózhōngguówéiwángzhìbáoránjiēwángtiānxiàzhīwéizhōujuéjiàngáochēnglǎoxiānwéiwànshìkǒngyǒuzhōuzhīlèinánjīngzhīhuànshìqiǎnzuǒjiāngjūnlóuchuánpíngzhībīngxuèrènxiánwéixiànguānguózhīshíjiēwànshèngnánmiànchēngwánghéngwéiguólěishìránzhōngmiǎnshǒuqínjīnxiōngdānghànjiāzhījùnfēiyǒuliùguózhīyòngxiánshìzhīmóuyóuguānnáncháránjiàn 。”
  wénxuéyuē :“ qínmièliùguówángpèirányǒuwéichīyóunénghàihuángnéngchìèrshìshìwàngyīngjǐngjiàngchǔcéngwángzhīshǒu使shǐliùguóbìngcúnqínshàngwéizhànguówèiwángmíngzhī ? xiàogōngzhìshǐhuángshìshìwéizhūhóuxióngbǎiyǒuniánjiāntiānxiàshísuìérwáng ? wàiguózhīyōuérnèizòngfēishèngrénzhìérjiāozhěwèizhīyǒu 。”

相关阅读

 • 《盐铁论》卷五·国疾第二十八注音版

  《盐铁论》卷五·国疾第二十八注音版文wén学xué曰yuē:“国guó有yǒu贤xián士shì而ér不bù用yòng,非fēi士shì之zhī过guò,有yǒu国guó者zhě之zhī耻c...

 • 《盐铁论》卷五·刺议第二十六注音版

  《盐铁论》卷五·刺议第二十六注音版丞chéng相xiàng史shǐ曰yuē:“山shān陵líng不bù让ràng椒jiāo跬kuǐ,以yǐ成chéng其qí崇chóng;君jūn子zǐ不b...

 • 《盐铁论》卷六·疾贪第三十三注音版

  《盐铁论》卷六·疾贪第三十三注音版大dà夫fū曰yuē:“然rán。为wèi医yī以yǐ拙zhuō矣yǐ,又yòu多duō求qiú谢xiè。为wèi吏lì既jì多duō不bù良liáng矣y...

 • 《盐铁论》卷一·通有第三注音版

  《盐铁论》卷一·通有第三注音版大dà夫fū曰yuē:“燕yàn之zhī涿zhuō、蓟jì,赵zhào之zhī邯hán郸dān,魏wèi之zhī温wēn轵zhǐ,韩hán之zhī荥xíng阳y...

 • 《盐铁论》卷五·殊路第二十一注音版

  《盐铁论》卷五·殊路第二十一注音版大dà夫fū曰yuē:“七qī十shí子zǐ躬gōng受shòu圣shèng人rén之zhī术shù,有yǒu名míng列liè于yú孔kǒng子zǐ之zh...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号