《盐铁论》卷十·刑德第五十五注音版

时间:2024-06-13 09:45:12 编辑:文言文之家

《盐铁论》卷十·刑德第五十五注音版

  yuē :“ lìngzhěsuǒjiàomínzhěsuǒjiānlìngyánérmínshènshèérjiānjìnwǎngshūshòushīshūzuìlòuzuìlòumínfàngérqīngfànjìnjìnqièjiàoxìng ; zhūchéngzhíjuéfànshìzhězuòxíngérmín 。”
  wénxuéyuē :“ dàojìngzhòngrénzhīsuǒyóu ; lìngzhòngmínzhīsuǒwángzhězhīzhìzhāoyuèmín ; kuàngruòmínhuòyōuyǐnyuǎnfāngzhézhīzhīshìtóngxiánzhīsuǒshìlìngfànérhānyòngqínfánqiūérwǎngníngzhīránérshàngxiàxiāngdùnjiānwěiméngshēngyǒuzhìzhīruòjiùlànjiāoérnéngjìn ; fēiwǎngshūérzuìlòufèiérxíngrènfāngjīnlìngbǎiyǒupiānwénzhāngfánzuìmíngzhòngjùnguóyòngzhīhuòhuòqiǎnhuòshēnmíngzhězhīsuǒchǔérkuàngmín ! lìngchénzhànnéngbiànérkuàngmín ! duànsuǒzhòngérmínfànjìnduō 。‘ hānchūnéng ?’ xíngfánqīnzhīshǔshènzhòngshàngshāxiàshāérguòxíngzhīshǔsānqiānshàngxiàérzuìguòzhìmínzhīdàojiàoér 。”
  yuē :“ wénxuéyánwángzhěkuàngruòjīnchídàoxiǎoérmíngōngfànzhīzuìzhīqīngqiānrènzhīgāorénqīnglíngqiānjūnzhīzhòngrénqīngshāngjūnxínghuīdàoérqínmínzhìdàozhědàoniúzhějiāsuǒzhòngběnérjuéqīngzhībīngmíngshísuǒzuǒbiānérzhòngbèidàoshāngshātóngzuìsuǒlèixīnéryóuchǔshīérchūnqiūzhīqīngzhīwéizhòngqiǎnzhīwéishēnyǒuyuánérránzhīwēizhěfēizhòngrénzhīsuǒzhī 。”
  wénxuéyuē :“ shīyún :‘ zhōudàozhíshǐ 。’ yán 。‘ jūnsuǒxiǎorénsuǒshì 。’ yánmíngmíngércóngyuēérxíngjīnchídàojīngyínglíngzhōutiānxiàshìwànwèimínjǐngwèiluózhāngérxiànxiànshèérdāngzēngshìérjiāshàngnéng ? suǒkāisuǒrénlíngchínéng ? zhìgōngchéngsǔnzhījīndàozōngmiàozhīqiānrènzhīgāoqiānjūnzhīzhòngzāi ! guǎnyuē :‘ wéizhāngsuīgāoyáonéngwéishì 。’ jiàofèiérzhàwěixínghuàiérjiānxiéxīngyánrénrénzhěàizhīxiào ; zhěshìzhījūnàirénzhìjìnyuǎnchuányuē :‘ fánshēngzhīguìrén ; rénzhǔzhīsuǒguìzhòngrén 。’ tiānzhīshēngwànfèngrénzhǔàirénshùntiānwénliùchùqínshòuyǎngrénwèiwénsuǒyǎnghàirénzhějiùfénkǒngcháowènrénwènjiànchùérzhòngrénjīndàozhězuìdàoniúzhějiāchéngchēxíngchídàozhōngérzhǐwéidàoérzuìjīnshāngrénchídāojiànérwángwèidàobīngérshāzhī ? rénzhǔérmínfànzhīwèiérqīngzhǔyuē ? shēnzhīqīngzhīmiǎnfēijìnzhīzhěyuánrénqíngérzhìfēishèzuìxiànrénchūnqiūzhīzhìlùnxīndìngzuìzhìshànérwéizhěmiǎnzhìèérzhězhūjīnshāngrénwèiyǒusuǒhàizhìshènèérzhěwèidàoérshāngrénzhě ? jiāngzhízhěguò ? rénxīnyàn ! zhěshāngrényǒuchuàngzhěxíngdàoyǒuzāngzhěshārénzhějīnrénbīngrènshāngrénzuìshāréntóngfēizhì ?”
  dàiyǎngwèiyìngduì
  shǐyuē :“ zhízhěguózhīpèixiánxíngzhěguózhīwéipèixiánchìsuīwángliángnéngzhìyuǎn ; wéishèsuīliánggōngnéngjuéshuǐhányǒuguózhěnéngmíngshìchénxiàguóqiángbīngzhìnánhuòzhīwénxiánshìzhīmóuyínzhījiāzhīgōngshízhīshàngérguózhīzhìyóushìjiēérdēnggāoxiánjuéérhànjīnxíngshèbèiérmínyóufànzhīkuàng ? luàn !”
  wénxuéyuē :“ pèixiánzhězhīliánggōngérdiàoshìzhězhìzhīxiánrénérhuàzhípèifēirénbēnchízhízhóufēirénchuánshāng使shǐzǎichízhóuérchuánqín使shǐzhàogāozhípèiérchējīnfèirénzhīshùérrènxíngmíngzhīqínzhīshìwéijūnzhěsānwángwèixiāngzhězhōugōngwèishùzhěkǒngbǎishìzhīdàohánfēifēixiānwángérzūnshèzhènglìngércóngdǎoxiànjǐngshēnyōuqiúqíntōngdàoérxiǎobiànhàishēnér 。”

相关阅读

 • 《盐铁论》卷四·毁学第十八注音版

  《盐铁论》卷四·毁学第十八注音版大dà夫fū曰yuē:“夫fū怀huái枉wǎng而ér言yán正zhèng,自zì托tuō于yú无wú欲yù而ér实shí不bù从cóng,此cǐ非fēi士...

 • 《盐铁论》卷一·力耕第二注音版

  《盐铁论》卷一·力耕第二注音版大dà夫fū曰yuē:“王wáng者zhě塞sāi天tiān财cái,禁jìn关guān市shì,执zhí准zhǔn守shǒu时shí,以yǐ轻qīng重zhò...

 • 《盐铁论》卷五·论诽第二十四注音版

  《盐铁论》卷五·论诽第二十四注音版丞chéng相xiàng史shǐ曰yuē:“晏yàn子zǐ有yǒu言yán:‘儒rú者zhě华huá于yú言yán而ér寡guǎ于yú实shí,繁fán于y...

 • 《盐铁论》卷三·轻重第十四注音版

  《盐铁论》卷三·轻重第十四注音版御yù史shǐ进jìn曰yuē:“昔xī太tài公gōng封fēng于yú营yíng丘qiū,辟pì草cǎo莱lái而ér居jū焉yān。地dì薄báo人ré...

 • 《盐铁论》卷九·险固第五十注音版

  《盐铁论》卷九·险固第五十注音版大dà夫fū曰yuē:“虎hǔ兕sì所suǒ以yǐ能néng执zhí熊xióng罴pí、服fú群qún兽shòu者zhě,爪zhǎo牙yá利lì而ér攫jué...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号