《训俭示康》

朝代:宋代作者:司马光
本文整理了《训俭示康》相关内容,帮助大家更好地阅读与理解。
本文目录
 • 《训俭示康》原文注音版

 • 《训俭示康》拼音版

 • 《训俭示康》全文

 • 《训俭示康》翻译

 • 《训俭示康》注释

 • 《训俭示康》赏析

《训俭示康》原文注音版:

xùnjiǎnshìkāng-guāng

běnhánjiāshìqīngbáixiàngchéngxìnghuáwèiérzhǎngzhějiājīnyínhuáměizhīzhéxiūnǎnzhīèrshítiǎnmíngwényàndàihuātóngniányuējūnwéinǎizānhuāpíngshēnghánshíchōnggǎngòujiǎogànmíngdànshùnxìngérzhòngrénjiēshēwèiróngxīnjiǎnwèiměirénjiēchīlòuwéibìngyīngzhīyuēkǒngchēng'xùnníng'yòuyuē'yuēshīzhīzhěxiān'yòuyuē'shìzhìdàoérchǐèèshízhěwèi'rénjiǎnwèiměijīnrénnǎijiǎnxiānggòubìngzāi

jìnsuìfēngyóuwéichǐzǒulèishìnóngniètiānshèngzhōngxiāngōngwèiqúnpànguānzhìwèichángzhìjiǔhuòsānxíngxíngduōguòxíngjiǔshìguǒzhǐzǎoshìzhīlèiyáozhǐhǎicàigēngyòngdāngshíshìdàijiājiēránrénxiāngfēihuìshùérqínbáoérqínghòujìnshìdàijiājiǔfēinèiguǒyáofēiyuǎnfāngzhēnshífēiduōpǐnmǐnfēimǎnàngǎnhuìbīnyǒuchángliàngyuèyíngránhòugǎnshūgǒuhuòránrénzhēngfēizhīwéilìnsuízhěgàixiānjiēfēngtuíshìwèizhěsuīnéngjìnrěnzhùzhī

yòuwénwénjìnggōngwèixiāngzhìfēngqiūménnèitīngshìqiánjǐnróngxuánhuòyántàiàigōngxiàoyuēdāngchuánsūnwèizǎixiàngtīngshìchéngàiwèitàizhùfèngtīngshìkuāncānzhènggōngwèijiànguānzhēnzōngqiǎn使shǐzhàozhījiǔjiāwènsuǒláishíduìshàngyuēqīngwèiqīngwàngguānnàiyǐnjiǔduìyuēchénjiāpínzhìmǐnyáoguǒjiùjiǔjiāshāngzhīshàngyǐnzhòngzhīzhāngwénjiéwèixiāngfèngyǎngwèiyángzhǎngshūshísuǒqīnhuòguīzhīyuēgōngjīnshòufèngshǎoérfèngruògōngsuīxìnqīngyuēwàirényǒugōngsūnbèizhīgōngshǎocóngzhònggōngtànyuējīnzhīfèngsuījiājǐnshíhuànnéngrénzhīchángqíngyóujiǎnshēyóushējiǎnnánjīnzhīfèngnéngchángyǒushēnnéngchángcúndànjīnjiārénshējiǔnéngdùnjiǎnzhìshīsuǒruòwèiwèishēncúnshēnwángchángxiánzhīshēnmóuyuǎnyōngrénsuǒzāi

sūnyuējiǎnzhīgòngchǐèzhīgòngtóngyányǒuzhějiēyóujiǎnláijiǎnguǎjūnguǎzhídàoérxíngxiǎorénguǎnéngjǐnshēnjiéyòngyuǎnzuìfēngjiāyuējiǎnzhīgòngchǐduōjūnduōtānguìwǎngdàohuòxiǎorénduōduōqiúwàngyòngbàijiāsàngshēnshìguān贿huìxiāngdàoyuēchǐèzhī

zhèngkǎozhānzhōukǒumèngzizhīhòuyǒurénwénzixiāngsānjūnqièshíjūnwéizhōngguǎnzhònglòuguǐzhūhóngshānjiézǎozhuōkǒngxiǎogōngshūwénzixiǎngwèilínggōngshǐqiūzhīhuòguǒzuìchūwángcéngshíwànqiánzhìsūnjiāoqīngjiāshíchóngshēkuāréndōngshìjìnshìkòuláigōngháochǐguānshírángōngrénzhīfēisūnjiāfēngjīnduōqióngkùnjiǎnmíngchǐbàizhěduōbiànshùliáoshùrénxùnfēishēndāngxíngdāngxùnsūn使shǐzhīqiánbèizhīfēngyún

PS:以上是《训俭示康》原文注音,如标注有误,欢迎纠错。

《训俭示康》文言文拼音版:

训(xùn)俭(jiǎn)示(shì)康(kāng)-司(sī)马(mǎ)光(guāng)

吾(wú)本(běn)寒(hán)家(jiā),世(shì)以(yǐ)清(qīng)白(bái)相(xiàng)承(chéng)。吾(wú)性(xìng)不(bù)喜(xǐ)华(huá)靡(mí),自(zì)为(wèi)乳(rǔ)儿(ér),长(zhǎng)者(zhě)加(jiā)以(yǐ)金(jīn)银(yín)华(huá)美(měi)之(zhī)服(fú),辄(zhé)羞(xiū)赧(nǎn)弃(qì)去(qù)之(zhī)。二(èr)十(shí)忝(tiǎn)科(kē)名(míng),闻(wén)喜(xǐ)宴(yàn)独(dú)不(bù)戴(dài)花(huā)。同(tóng)年(nián)曰(yuē):“君(jūn)赐(cì)不(bù)可(kě)违(wéi)也(yě)。”乃(nǎi)簪(zān)一(yī)花(huā)。平(píng)生(shēng)衣(yī)取(qǔ)蔽(bì)寒(hán),食(shí)取(qǔ)充(chōng)腹(fù);亦(yì)不(bù)敢(gǎn)服(fú)垢(gòu)弊(bì)以(yǐ)矫(jiǎo)俗(sú)干(gàn)名(míng),但(dàn)顺(shùn)吾(wú)性(xìng)而(ér)已(yǐ)。众(zhòng)人(rén)皆(jiē)以(yǐ)奢(shē)靡(mí)为(wèi)荣(róng),吾(wú)心(xīn)独(dú)以(yǐ)俭(jiǎn)素(sù)为(wèi)美(měi)。人(rén)皆(jiē)嗤(chī)吾(wú)固(gù)陋(lòu),吾(wú)不(bù)以(yǐ)为(wéi)病(bìng)。应(yīng)之(zhī)曰(yuē):“孔(kǒng)子(zǐ)称(chēng)‘(')与(yǔ)其(qí)不(bù)逊(xùn)也(yě)宁(níng)固(gù)。’(')又(yòu)曰(yuē)‘(')以(yǐ)约(yuē)失(shī)之(zhī)者(zhě)鲜(xiān)矣(yǐ)。’(')又(yòu)曰(yuē)‘(')士(shì)志(zhì)于(yú)道(dào),而(ér)耻(chǐ)恶(è)衣(yī)恶(è)食(shí)者(zhě),未(wèi)足(zú)与(yǔ)议(yì)也(yě)。’(')古(gǔ)人(rén)以(yǐ)俭(jiǎn)为(wèi)美(měi)德(dé),今(jīn)人(rén)乃(nǎi)以(yǐ)俭(jiǎn)相(xiāng)诟(gòu)病(bìng)。嘻(xī),异(yì)哉(zāi)!”

近(jìn)岁(suì)风(fēng)俗(sú)尤(yóu)为(wéi)侈(chǐ)靡(mí),走(zǒu)卒(zú)类(lèi)士(shì)服(fú),农(nóng)夫(fū)蹑(niè)丝(sī)履(lǚ)。吾(wú)记(jì)天(tiān)圣(shèng)中(zhōng),先(xiān)公(gōng)为(wèi)群(qún)牧(mù)判(pàn)官(guān),客(kè)至(zhì)未(wèi)尝(cháng)不(bù)置(zhì)酒(jiǔ),或(huò)三(sān)行(xíng)、五(wǔ)行(xíng),多(duō)不(bù)过(guò)七(qī)行(xíng)。酒(jiǔ)酤(gū)于(yú)市(shì),果(guǒ)止(zhǐ)于(yú)梨(lí)、栗(lì)、枣(zǎo)、柿(shì)之(zhī)类(lèi);肴(yáo)止(zhǐ)于(yú)脯(pú)、醢(hǎi)、菜(cài)羹(gēng),器(qì)用(yòng)瓷(cí)、漆(qī)。当(dāng)时(shí)士(shì)大(dài)夫(fū)家(jiā)皆(jiē)然(rán),人(rén)不(bù)相(xiāng)非(fēi)也(yě)。会(huì)数(shù)而(ér)礼(lǐ)勤(qín),物(wù)薄(báo)而(ér)情(qíng)厚(hòu)。近(jìn)日(rì)士(shì)大(dài)夫(fū)家(jiā),酒(jiǔ)非(fēi)内(nèi)法(fǎ),果(guǒ)、肴(yáo)非(fēi)远(yuǎn)方(fāng)珍(zhēn)异(yì),食(shí)非(fēi)多(duō)品(pǐn),器(qì)皿(mǐn)非(fēi)满(mǎn)案(àn),不(bù)敢(gǎn)会(huì)宾(bīn)友(yǒu),常(cháng)量(liàng)月(yuè)营(yíng)聚(jù),然(rán)后(hòu)敢(gǎn)发(fā)书(shū)。苟(gǒu)或(huò)不(bù)然(rán),人(rén)争(zhēng)非(fēi)之(zhī),以(yǐ)为(wéi)鄙(bǐ)吝(lìn)。故(gù)不(bù)随(suí)俗(sú)靡(mí)者(zhě),盖(gài)鲜(xiān)矣(yǐ)。嗟(jiē)乎(hū)!风(fēng)俗(sú)颓(tuí)弊(bì)如(rú)是(shì),居(jū)位(wèi)者(zhě)虽(suī)不(bù)能(néng)禁(jìn),忍(rěn)助(zhù)之(zhī)乎(hū)!

又(yòu)闻(wén)昔(xī)李(lǐ)文(wén)靖(jìng)公(gōng)为(wèi)相(xiāng),治(zhì)居(jū)第(dì)于(yú)封(fēng)丘(qiū)门(mén)内(nèi),厅(tīng)事(shì)前(qián)仅(jǐn)容(róng)旋(xuán)马(mǎ),或(huò)言(yán)其(qí)太(tài)隘(ài)。公(gōng)笑(xiào)曰(yuē):“居(jū)第(dì)当(dāng)传(chuán)子(zǐ)孙(sūn),此(cǐ)为(wèi)宰(zǎi)相(xiàng)厅(tīng)事(shì)诚(chéng)隘(ài),为(wèi)太(tài)祝(zhù)奉(fèng)礼(lǐ)厅(tīng)事(shì)已(yǐ)宽(kuān)矣(yǐ)。”参(cān)政(zhèng)鲁(lǔ)公(gōng)为(wèi)谏(jiàn)官(guān),真(zhēn)宗(zōng)遣(qiǎn)使(shǐ)急(jí)召(zhào)之(zhī),得(dé)于(yú)酒(jiǔ)家(jiā),既(jì)入(rù),问(wèn)其(qí)所(suǒ)来(lái),以(yǐ)实(shí)对(duì)。上(shàng)曰(yuē):“卿(qīng)为(wèi)清(qīng)望(wàng)官(guān),奈(nài)何(hé)饮(yǐn)于(yú)酒(jiǔ)肆(sì)?”对(duì)曰(yuē):“臣(chén)家(jiā)贫(pín),客(kè)至(zhì)无(wú)器(qì)皿(mǐn)、肴(yáo)、果(guǒ),故(gù)就(jiù)酒(jiǔ)家(jiā)觞(shāng)之(zhī)。”上(shàng)以(yǐ)无(wú)隐(yǐn),益(yì)重(zhòng)之(zhī)。张(zhāng)文(wén)节(jié)为(wèi)相(xiāng),自(zì)奉(fèng)养(yǎng)如(rú)为(wèi)河(hé)阳(yáng)掌(zhǎng)书(shū)记(jì)时(shí),所(suǒ)亲(qīn)或(huò)规(guī)之(zhī)曰(yuē):“公(gōng)今(jīn)受(shòu)俸(fèng)不(bù)少(shǎo),而(ér)自(zì)奉(fèng)若(ruò)此(cǐ)。公(gōng)虽(suī)自(zì)信(xìn)清(qīng)约(yuē),外(wài)人(rén)颇(pō)有(yǒu)公(gōng)孙(sūn)布(bù)被(bèi)之(zhī)讥(jī)。公(gōng)宜(yí)少(shǎo)从(cóng)众(zhòng)。”公(gōng)叹(tàn)曰(yuē):“吾(wú)今(jīn)日(rì)之(zhī)俸(fèng),虽(suī)举(jǔ)家(jiā)锦(jǐn)衣(yī)玉(yù)食(shí),何(hé)患(huàn)不(bù)能(néng)?顾(gù)人(rén)之(zhī)常(cháng)情(qíng),由(yóu)俭(jiǎn)入(rù)奢(shē)易(yì),由(yóu)奢(shē)入(rù)俭(jiǎn)难(nán)。吾(wú)今(jīn)日(rì)之(zhī)俸(fèng)岂(qǐ)能(néng)常(cháng)有(yǒu)?身(shēn)岂(qǐ)能(néng)常(cháng)存(cún)?一(yī)旦(dàn)异(yì)于(yú)今(jīn)日(rì),家(jiā)人(rén)习(xí)奢(shē)已(yǐ)久(jiǔ),不(bù)能(néng)顿(dùn)俭(jiǎn),必(bì)致(zhì)失(shī)所(suǒ)。岂(qǐ)若(ruò)吾(wú)居(jū)位(wèi)、去(qù)位(wèi)、身(shēn)存(cún)、身(shēn)亡(wáng),常(cháng)如(rú)一(yī)日(rì)乎(hū)?”呜(wū)呼(hū)!大(dà)贤(xián)之(zhī)深(shēn)谋(móu)远(yuǎn)虑(lǜ),岂(qǐ)庸(yōng)人(rén)所(suǒ)及(jí)哉(zāi)!

御(yù)孙(sūn)曰(yuē):“俭(jiǎn),德(dé)之(zhī)共(gòng)也(yě);侈(chǐ),恶(è)之(zhī)大(dà)也(yě)。”共(gòng),同(tóng)也(yě);言(yán)有(yǒu)德(dé)者(zhě)皆(jiē)由(yóu)俭(jiǎn)来(lái)也(yě)。夫(fū)俭(jiǎn)则(zé)寡(guǎ)欲(yù),君(jūn)子(zǐ)寡(guǎ)欲(yù),则(zé)不(bù)役(yì)于(yú)物(wù),可(kě)以(yǐ)直(zhí)道(dào)而(ér)行(xíng);小(xiǎo)人(rén)寡(guǎ)欲(yù),则(zé)能(néng)谨(jǐn)身(shēn)节(jié)用(yòng),远(yuǎn)罪(zuì)丰(fēng)家(jiā)。故(gù)曰(yuē):“俭(jiǎn),德(dé)之(zhī)共(gòng)也(yě)。”侈(chǐ)则(zé)多(duō)欲(yù)。君(jūn)子(zǐ)多(duō)欲(yù)则(zé)贪(tān)慕(mù)富(fù)贵(guì),枉(wǎng)道(dào)速(sù)祸(huò);小(xiǎo)人(rén)多(duō)欲(yù)则(zé)多(duō)求(qiú)妄(wàng)用(yòng),败(bài)家(jiā)丧(sàng)身(shēn);是(shì)以(yǐ)居(jū)官(guān)必(bì)贿(huì),居(jū)乡(xiāng)必(bì)盗(dào)。故(gù)曰(yuē):“侈(chǐ),恶(è)之(zhī)大(dà)也(yě)。”

昔(xī)正(zhèng)考(kǎo)父(fù)饘(zhān)粥(zhōu)以(yǐ)糊(hú)口(kǒu),孟(mèng)僖(xī)子(zi)知(zhī)其(qí)后(hòu)必(bì)有(yǒu)达(dá)人(rén)。季(jì)文(wén)子(zi)相(xiāng)三(sān)君(jūn),妾(qiè)不(bù)衣(yī)帛(bó),马(mǎ)不(bù)食(shí)粟(sù),君(jūn)子(zǐ)以(yǐ)为(wéi)忠(zhōng)。管(guǎn)仲(zhòng)镂(lòu)簋(guǐ)朱(zhū)纮(hóng),山(shān)节(jié)藻(zǎo)棁(zhuō),孔(kǒng)子(zǐ)鄙(bǐ)其(qí)小(xiǎo)器(qì)。公(gōng)叔(shū)文(wén)子(zi)享(xiǎng)卫(wèi)灵(líng)公(gōng),史(shǐ)鰌(qiū)知(zhī)其(qí)及(jí)祸(huò);及(jí)戌(xū),果(guǒ)以(yǐ)富(fù)得(dé)罪(zuì)出(chū)亡(wáng)。何(hé)曾(céng)日(rì)食(shí)万(wàn)钱(qián),至(zhì)孙(sūn)以(yǐ)骄(jiāo)溢(yì)倾(qīng)家(jiā)。石(shí)崇(chóng)以(yǐ)奢(shē)靡(mí)夸(kuā)人(rén),卒(zú)以(yǐ)此(cǐ)死(sǐ)东(dōng)市(shì)。近(jìn)世(shì)寇(kòu)莱(lái)公(gōng)豪(háo)侈(chǐ)冠(guān)一(yī)时(shí),然(rán)以(yǐ)功(gōng)业(yè)大(dà),人(rén)莫(mò)之(zhī)非(fēi),子(zǐ)孙(sūn)习(xí)其(qí)家(jiā)风(fēng),今(jīn)多(duō)穷(qióng)困(kùn)。其(qí)余(yú)以(yǐ)俭(jiǎn)立(lì)名(míng),以(yǐ)侈(chǐ)自(zì)败(bài)者(zhě)多(duō)矣(yǐ),不(bù)可(kě)遍(biàn)数(shù),聊(liáo)举(jǔ)数(shù)人(rén)以(yǐ)训(xùn)汝(rǔ)。汝(rǔ)非(fēi)徒(tú)身(shēn)当(dāng)服(fú)行(xíng),当(dāng)以(yǐ)训(xùn)汝(rǔ)子(zǐ)孙(sūn),使(shǐ)知(zhī)前(qián)辈(bèi)之(zhī)风(fēng)俗(sú)云(yún)。

tips:以上是《训俭示康》文言文拼音版标注,如若有误,欢迎纠正。

《训俭示康》全文如下:

 吾本寒家,世以清白相承。吾性不喜华靡,自为乳儿,长者加以金银华美之服,辄羞赧弃去之。二十忝科名,闻喜宴独不戴花。同年曰:“君赐不可违也。”乃簪一花。平生衣取蔽寒,食取充腹;亦不敢服垢弊以矫俗干名,但顺吾性而已。众人皆以奢靡为荣,吾心独以俭素为美。人皆嗤吾固陋,吾不以为病。应之曰:“孔子称‘与其不逊也宁固。’又曰‘以约失之者鲜矣。’又曰‘士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。’古人以俭为美德,今人乃以俭相诟病。嘻,异哉!”

 近岁风俗尤为侈靡,走卒类士服,农夫蹑丝履。吾记天圣中,先公为群牧判官,客至未尝不置酒,或三行、五行,多不过七行。酒酤于市,果止于梨、栗、枣、柿之类;肴止于脯、醢、菜羹,器用瓷、漆。当时士大夫家皆然,人不相非也。会数而礼勤,物薄而情厚。近日士大夫家,酒非内法,果、肴非远方珍异,食非多品,器皿非满案,不敢会宾友,常量月营聚,然后敢发书。苟或不然,人争非之,以为鄙吝。故不随俗靡者,盖鲜矣。嗟乎!风俗颓弊如是,居位者虽不能禁,忍助之乎!

 又闻昔李文靖公为相,治居第于封丘门内,厅事前仅容旋马,或言其太隘。公笑曰:“居第当传子孙,此为宰相厅事诚隘,为太祝奉礼厅事已宽矣。”参政鲁公为谏官,真宗遣使急召之,得于酒家,既入,问其所来,以实对。上曰:“卿为清望官,奈何饮于酒肆?”对曰:“臣家贫,客至无器皿、肴、果,故就酒家觞之。”上以无隐,益重之。张文节为相,自奉养如为河阳掌书记时,所亲或规之曰:“公今受俸不少,而自奉若此。公虽自信清约,外人颇有公孙布被之讥。公宜少从众。”公叹曰:“吾今日之俸,虽举家锦衣玉食,何患不能?顾人之常情,由俭入奢易,由奢入俭难。吾今日之俸岂能常有?身岂能常存?一旦异于今日,家人习奢已久,不能顿俭,必致失所。岂若吾居位、去位、身存、身亡,常如一日乎?”呜呼!大贤之深谋远虑,岂庸人所及哉!

 御孙曰:“俭,德之共也;侈,恶之大也。”共,同也;言有德者皆由俭来也。夫俭则寡欲,君子寡欲,则不役于物,可以直道而行;小人寡欲,则能谨身节用,远罪丰家。故曰:“俭,德之共也。”侈则多欲。君子多欲则贪慕富贵,枉道速祸;小人多欲则多求妄用,败家丧身;是以居官必贿,居乡必盗。故曰:“侈,恶之大也。”

 昔正考父饘粥以糊口,孟僖子知其后必有达人。季文子相三君,妾不衣帛,马不食粟,君子以为忠。管仲镂簋朱纮,山节藻棁,孔子鄙其小器。公叔文子享卫灵公,史鰌知其及祸;及戌,果以富得罪出亡。何曾日食万钱,至孙以骄溢倾家。石崇以奢靡夸人,卒以此死东市。近世寇莱公豪侈冠一时,然以功业大,人莫之非,子孙习其家风,今多穷困。其余以俭立名,以侈自败者多矣,不可遍数,聊举数人以训汝。汝非徒身当服行,当以训汝子孙,使知前辈之风俗云。

《训俭示康》原文及翻译:

 吾本寒家,世以清白相承。吾性不喜华靡,自为乳儿,长者加以金银华美之服,辄羞赧弃去之。二十忝科名,闻喜宴独不戴花。同年曰:“君赐不可违也。”乃簪一花。平生衣取蔽寒,食取充腹;亦不敢服垢弊以矫俗干名,但顺吾性而已。众人皆以奢靡为荣,吾心独以俭素为美。人皆嗤吾固陋,吾不以为病。应之曰:“孔子称‘与其不逊也宁固。’又曰‘以约失之者鲜矣。’又曰‘士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。’古人以俭为美德,今人乃以俭相诟病。嘻,异哉!” 

【翻译】我本来出身在卑微之家,世世代代以清廉的家风相互承袭。我生性不喜欢奢华浪费。从幼儿时起,长辈把金银饰品和华丽的服装加在我身上,总是感到羞愧而把它们抛弃掉。二十岁忝中科举,闻喜宴上独有我不戴花。同年中举的人说:“皇帝的恩赐不能违抗。”于是才在头上插一枝花。一辈子对于衣服取其足以御寒就行了,对于食物取其足以充饥就行了,但也不敢故意穿脏破的衣服以显示与众不同而求得好名声,只是顺从我的本性做事罢了。一般的人都以奢侈浪费为荣,我心里唯独以节俭朴素为美,人们都讥笑我固执鄙陋,我不认为这没什么不好。回答他们说:“孔子在说:‘与其骄纵不逊,宁可简陋寒酸,又说:‘因为节约而犯过失的很少’,又说:‘有志于探求真理而以穿得不好吃得不好为羞耻的读书人,是不值得跟他谈论的’,古人把节俭看作美德,当今的人却因节俭而相讥议,哎,真奇怪呀!”

 近岁风俗尤为侈靡,走卒类士服,农夫蹑丝履。吾记天圣中,先公为群牧判官,客至未尝不置酒,或三行、五行,多不过七行。酒酤于市,果止于梨、栗、枣、柿之类;肴止于脯、醢、菜羹,器用瓷、漆。当时士大夫家皆然,人不相非也。会数而礼勤,物薄而情厚。近日士大夫家,酒非内法,果、肴非远方珍异,食非多品,器皿非满案,不敢会宾友,常量月营聚,然后敢发书。苟或不然,人争非之,以为鄙吝。故不随俗靡者,盖鲜矣。嗟乎!风俗颓弊如是,居位者虽不能禁,忍助之乎! 

【翻译】近年来的风气尤为奢侈浪费,跑腿的大多穿士人衣服,农民穿丝织品做的鞋。我记得天圣年间我的父亲担任群牧司判官,有客人来未尝不备办酒食,有时行三杯酒,或者行五杯酒,最多不超过七杯酒。酒是从市场上买的,水果只限于梨子、枣子、板栗、柿子之类,菜肴只限于干肉、肉酱、菜汤,餐具用瓷器、漆器。当时士大夫家里都是这样,人们并不会有什么非议。聚会虽多,但只是礼节上殷勤,用来作招待的东西虽少,但情谊深。近来士大夫家,酒假如不是按宫内酿酒的方法酿造的,水果、菜肴假如不是远方的珍品特产,食物假如不是多个品种、餐具假如不是摆满桌子,就不敢约会宾客好友,常常是经过了几个月的经办聚集,然后才敢发信邀请。如果这样做,人们就会争先责怪他,认为他鄙陋吝啬。所以不跟着习俗随风倒的人就少了。唉!风气败坏得像这样,有权势的人即使不能禁止,能忍心助长这种风气吗?

 又闻昔李文靖公为相,治居第于封丘门内,厅事前仅容旋马,或言其太隘。公笑曰:“居第当传子孙,此为宰相厅事诚隘,为太祝奉礼厅事已宽矣。”参政鲁公为谏官,真宗遣使急召之,得于酒家,既入,问其所来,以实对。上曰:“卿为清望官,奈何饮于酒肆?”对曰:“臣家贫,客至无器皿、肴、果,故就酒家觞之。”上以无隐,益重之。张文节为相,自奉养如为河阳掌书记时,所亲或规之曰:“公今受俸不少,而自奉若此。公虽自信清约,外人颇有公孙布被之讥。公宜少从众。”公叹曰:“吾今日之俸,虽举家锦衣玉食,何患不能?顾人之常情,由俭入奢易,由奢入俭难。吾今日之俸岂能常有?身岂能常存?一旦异于今日,家人习奢已久,不能顿俭,必致失所。岂若吾居位、去位、身存、身亡,常如一日乎?”呜呼!大贤之深谋远虑,岂庸人所及哉! 

【翻译】又听说从前李文靖公担任宰相时,在封丘门内修建住房,厅堂前仅仅能够让一匹马转过身。有人说地方太狭窄,李文靖公笑着说:“住房要传给子孙,这里作为宰相办事的厅堂确实狭窄了些,但作为太祝祭祀和奉礼司仪的厅堂已经很宽了。”参政鲁公担任谏官时,真宗派人紧急召见他,是在酒店里找到他的。入朝后,真宗问他从哪里来的,他据实回答。皇上说:“你担任清要显贵的谏官,为什么在酒馆里喝酒?”鲁公回答说:“臣家里贫寒,客人来了没有餐具、菜肴、水果,所以就着酒馆请客人喝酒。”皇上因为鲁公没有隐瞒,更加敬重他。张文节担任宰相时,自己生活享受如同从前当河阳节度判官时一样,亲近的人有的劝告他说:“您现在领取的俸禄不少,可是自己生活享受像这样俭省,您虽然自己知道确实是清廉节俭,外人有很多对您有张文节像公孙弘盖布被搞欺诈的讥评。您应该稍微随从一般人的习惯做法才是。”张文节叹息说:“我现在的俸禄,即使全家穿绸挂缎、膏梁鱼肉,怕什么不能做到?然而人之常情,由节俭进入奢侈很容易,由奢侈进入节俭就困难了。像我现在这么高的俸禄难道能够一直拥有?身躯难道能够一直活着?如果有一天我罢官或死去,情况与现在不一样,家里的人习惯奢侈的时间已经很长了,不能立刻节俭,那时候一定会导致无存身之地。哪如无论我做官还是罢官、活着还是死去,家里的生活情况都永久如同一天不变呢?”唉!大贤者的深谋远虑,哪是才能平常的人所能比得上的呢?

 御孙曰:“俭,德之共也;侈,恶之大也。”共,同也;言有德者皆由俭来也。夫俭则寡欲,君子寡欲,则不役于物,可以直道而行;小人寡欲,则能谨身节用,远罪丰家。故曰:“俭,德之共也。”侈则多欲。君子多欲则贪慕富贵,枉道速祸;小人多欲则多求妄用,败家丧身;是以居官必贿,居乡必盗。故曰:“侈,恶之大也。” 

【翻译】御孙说:“节俭,是最大的品德;奢侈,是最大的恶行。”共,就是同,是说有德行的人都是从节俭做起的。因为,如果节俭就少贪欲,有地位的人如果少贪欲就不被外物役使,可以走正直的路。没有地位的人如果少贪欲就能约束自己,节约费用,避免犯罪,使家室富裕,所以说:“节俭,是各种好的品德共有的特点。”如果奢侈就多贪欲,有地位的人如果多贪欲就会贪恋爱慕富贵,不循正道而行,招致祸患,没有地位的人多贪欲就会多方营求,随意挥霍,败坏家庭,丧失生命,因此,做官的人如果奢侈必然贪污受贿,平民百姓如果奢侈必然盗窃别人的钱财。所以说:“奢侈,是最大的恶行。”

 昔正考父饘粥以糊口,孟僖子知其后必有达人。季文子相三君,妾不衣帛,马不食粟,君子以为忠。管仲镂簋朱纮,山节藻棁,孔子鄙其小器。公叔文子享卫灵公,史鰌知其及祸;及戌,果以富得罪出亡。何曾日食万钱,至孙以骄溢倾家。石崇以奢靡夸人,卒以此死东市。近世寇莱公豪侈冠一时,然以功业大,人莫之非,子孙习其家风,今多穷困。其余以俭立名,以侈自败者多矣,不可遍数,聊举数人以训汝。汝非徒身当服行,当以训汝子孙,使知前辈之风俗云。 

【翻译】过去正考父用饘粥来维持生活,孟僖子因此推知他的后代必出显达的人。季文子辅佐鲁文公、宣公、襄公三君王时,他的小妾不穿绸衣,马不喂小米,当时有名望的人认为他忠于公室。管仲使用的器具上都精雕细刻着多种花纹,戴的帽子上缀着红红的帽带,住的房屋里,连斗拱上都刻绘着山岳图形,连梁上短柱都用精美的图案装饰着。孔子看不起他,认为他不是一个大才。公叔文子在家中宴请卫灵公,史鰌推知他必然会遭到祸患,到了他儿子公叔戌时,果然因家中豪富而获罪,以致逃亡在外。何曾一天饮食要花去一万铜钱,到了他的孙子这一代就因为骄奢而家产荡尽。石崇以奢侈靡费的生活向人夸耀,最终因此而死于刑场。近代寇莱公豪华奢侈堪称第一,但因他的功劳业绩大,人们没有批评他,子孙习染他的这种家风,现在大多穷困了。其他因为节俭而树立名声,因为奢侈而自取灭亡的人还很多,不能一一列举,上面姑且举出几个人来教导你。你不仅仅自身应当实行节俭,还应当用它来教导你的子孙,使他们了解前辈的作风习俗。

tips:《训俭示康》文言文翻译仅供参考,若有错误,欢迎指正!

《训俭示康》作者:司马光

司马光(1019年11月17日-1086年),字君实,号迂叟,陕州夏县(今山西夏县)涑水乡人,《宋史》,《辞海》等明确记载,世称涑水先生。生于河南省信阳市光山县。北宋史学家、文学家。历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,卒赠太师、温国公,谥文正,主持编纂了中国历史上第一部编年体通史《资治通鉴》,为人温良谦恭、刚正不阿,其人格堪称儒学教化下的典范,历来受人景仰。生平著作甚多,主要有史学巨著《资治通鉴》、《温国文正司马公文集》、《稽古录》、《涑水记闻》、《潜虚》等。
本文链接:http://www.wywzj.cn/reading/31348.html,欢迎收藏。
本文《训俭示康》由文言文之家于2022.05.17 15:30:42整理更新。

文言文之家(www.wywzj.cn)闽ICP备2020022791号