五十步笑百步注音版拼音版

发布时间:2020-03-29 10:01:47 编辑:文言文之家

五十步笑百步注音版

  shíxiàobǎi

  liánghuìwángyuē :“ guǎrénzhīguó , jìnxīnyāněr 。 nèixiōng , míndōng , nèi 。 dōngxiōngrán 。 chálínguózhīzhèng , guǎrénzhīyòngxīnzhě 。 línguózhīmínjiāshǎo , guǎrénzhīmínjiāduō ,  ?” mèngduìyuē :“ wánghàozhàn , qǐngzhàn 。 tiánránzhī , bīngrènjiē , jiǎbīngérzǒu 。 huòbǎiérhòuzhǐ , huòshíérhòuzhǐ 。 shíxiàobǎi ,  ?”

  yuē :“  。 zhíbǎiěr , shìzǒu 。” yuē :“ wángzhī , wàngmínzhīduōlínguó 。 wéinóngshí , shèngshí 。 shù洿chí , biēshèngshí 。 jīnshíshānlín , cáishèngyòng 。 biēshèngshí , cáishèngyòng , shì使shǐmínyǎngshēngsànghàn 。 yǎngshēngsànghàn , wángdàozhīshǐ 。 zhīzhái, shùzhīsāng , shízhě 。 túngǒuzhìzhīchù , shīshí , shízhěshíròu ; bǎizhītián , duóshí, shùkǒuzhījiā ; jǐnxiángzhījiào , shēnzhīxiàozhī , bānbáizhědàidào 。 shízhěshíròu , mínhán , ránérwángzhě , wèizhīyǒu 。”

五十步笑百步拼音版

 wǔ shí bù xiào bǎi bù

 五十步笑百步

 liáng huì wáng yuē :“ guǎ rén zhī yú guó yě , jìn xīn yān ěr yǐ 。 hé nèi xiōng , zé yí qí mín yú hé dōng , yí qí sù yú hé nèi 。 hé dōng xiōng yì rán 。 chá lín guó zhī zhèng , wú rú guǎ rén zhī yòng xīn zhě 。 lín guó zhī mín bù jiā shǎo , guǎ rén zhī mín bù jiā duō , hé yě ?” mèng zǐ duì yuē :“ wáng hào zhàn , qǐng yǐ zhàn yù 。 tián rán gǔ zhī , bīng rèn jì jiē , qì jiǎ yè bīng ér zǒu 。 huò bǎi bù ér hòu zhǐ , huò wǔ shí bù ér hòu zhǐ 。 yǐ wǔ shí bù xiào bǎi bù , zé hé rú ?”

 梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内。河东凶亦然。察邻国之政,无如寡人之用心者。邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”孟子对曰:“王好战,请以战喻。填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?”

 yuē :“ bù kě 。 zhí bù bǎi bù ěr , shì yì zǒu yě 。” yuē :“ wáng rú zhī cǐ , zé wú wàng mín zhī duō yú lín guó yě 。 bù wéi nóng shí , gǔ bù kě shèng shí yě 。 shù gǔ bù rù wū chí , yú biē bù kě shèng shí yě 。 fǔ jīn yǐ shí rù shān lín , cái mù bù kě shèng yòng yě 。 gǔ yǔ yú biē bù kě shèng shí , cái mù bù kě shèng yòng , shì shǐ mín yǎng shēng sàng sǐ wú hàn yě 。 yǎng shēng sàng sǐ wú hàn , wáng dào zhī shǐ yě 。 wǔ mǔ zhī zhái , shù zhī yǐ sāng , wǔ shí zhě kě yǐ yī bó yǐ 。 jī tún gǒu zhì zhī chù , wú shī qí shí , qī shí zhě kě yǐ shí ròu yǐ ; bǎi mǔ zhī tián , wù duó qí shí , shù kǒu zhī jiā kě yǐ wú jī yǐ ; jǐn xiáng xù zhī jiào , shēn zhī yǐ xiào tì zhī yì , bān bái zhě bù fù dài yú dào lù yǐ 。 qī shí zhě yī bó shí ròu , lí mín bù jī bù hán , rán ér bù wáng zhě , wèi zhī yǒu yě 。”

 曰:“不可。直不百步耳,是亦走也。”曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。不违农时,谷不可胜食也。数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”

五十步笑百步翻译

 梁惠王说:“我对于国家,那可真是够尽心的啦!黄河北岸魏地收成不好,遭饥荒,(我)便把那里的百姓迁移到河东,同时把河东的粮食运到河内,河东遭了饥荒,也如此办。我考察邻国的政治,没有哪个国家像我这样用心的。邻国的百姓并不因此而减少,我的百姓并不因此而加多,这是为什么呢?”

 孟子回答说:“大王喜欢战争,那就让我用战争作比喻吧。咚咚地敲起战鼓,兵器刀锋相交撞击,有人扔掉盔甲拖着兵器逃跑。有的人跑了一百步停下,有的人跑了五十步停下。凭着自己只跑了五十步,而耻笑他人跑了一百步,那怎么样呢?”

 惠王说:“不可以。只不过没有跑上一百步,这也是逃跑呀。”

 孟子说:“大王如果懂得这个道理,那就不要希望自己的百姓比邻国多了。不耽误农业生产的季节,粮食就会吃不尽(这句指在农忙季节不应让人民为公家服役)。密网不下水塘捕鱼,鱼鳖就会吃不尽(按,古时曾经规定)。斧子按一定的季节(指在草木凋落的时候,那时生长时节已过)入山砍伐树木,木材就会用不尽。粮食和鱼鳖吃不完,木材用不尽,这样就使百姓供养老人孩子和为死者办丧事都没有什么遗憾了,百姓对生养死葬都没有遗憾,就是王道的开端了。

 五亩大的宅园,在里面种上桑树,五十岁的人就可以穿丝织品了。鸡、猪、狗等家禽、家畜的饲养(豚:小猪。彘:大猪),不要耽误它们的繁殖时机,七十岁的老人可以吃肉了。百亩的耕地,不要耽误它的生产季节,数口人的家庭没有挨饿的情况了。认认真真地办好学校教育,反覆进行孝敬父母、敬爱兄长的教育(庠序:学校,殷代叫序,周代叫庠),须发花白的老人就不会头顶著或背负著重物走在路上了。七十岁的人穿衣吃肉,普通百姓饿不着、冻不着,能达到这样的地步,却不能统一天下而称王的,是不曾有过的事。

 》》点击阅读:五十步笑百步文言文注释 五十步笑百步的道理

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 南方多没人文言文拼音版

  南方多没人文言文拼音版 《 南nán方fāng多duō没méi人rén 》 南nán方fāng多duō没méi人rén , 日rì与yǔ水shuǐ居jū也yě , 七qī岁suì而ér能néng涉s...

 • 吕氏春秋任数原文及翻译(带拼音版)

  吕氏春秋任数原文带拼音版 【 任rèn数shù 】 三sān曰yuē : 凡fán官guān者zhě , 以yǐ治zhì为wéi任rèn , 以yǐ乱luàn为wéi罪zuì 。 今jīn乱luàn...

 • 王子猷居山阴文言文拼音版

  王子猷居山阴文言文注音版《 王wáng子zǐ猷yóu居jū山shān阴yīn 》 王wáng子zǐ猷yóu居jū山shān阴yīn 。 夜yè大dà雪xuě , 眠mián觉jué , 开kāi室sh...

 • 悯农古诗带拼音版 李绅悯农注音版

  李绅悯农注音版 悯 mǐn 农 nng 二 r 首 shǒu 唐 tng 代 di 李 lǐ 绅 shēn 其 q 一 yī 春 chūn 种 zhng 一 yī 粒 l 粟 s , 秋 qiū 收 shōu 万 wn 颗 kē 子 zǐ 。 四 s 海 hǎi 无 w 闲 xin 田 tin , ......

 • 陆绩怀橘小古文拼音版注音版及翻译

  陆绩怀橘小古文注音版 陆lù绩jì怀huái橘jú 陆lù绩jì , 三sān国guó时shí吴wú人rén也yě 。 官guān至zhì太tài守shǒu , 精jīng于yú天tiān文wén...

 • 战国策·魏王将相张仪拼音版、注音版

  文言文之家为您整理战国策·魏王将相张仪拼音版、注音版,欢迎阅读。战国策·魏王将相张仪注音版《 魏wèi王wáng将jiàng相xiàng张zhāng仪yí 》 魏wèi王wáng将jiàng相xiàn...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号