聊斋志异·孝子拼音版、注音版

发布时间:2020-08-27 12:34:28 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理聊斋志异·孝子拼音版、聊斋志异·孝子注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·孝子注音版

 《 xiào 》
  qīngzhōudōngxiāngshānzhīqián , yǒuzhōushùntíngzhě , shìzhìxiào 。 shēng , tòng rěn , zhòupínshēn 。 zhōujìnyào , zhìwàngqǐnshí 。 shùyuèquán , zhōuyōujiānwéi 。 mèng gàoyuē :“ làixiào 。 ránchuāngfēiréngāozhīnéng , láojiāo 。” xǐngér zhī 。 nǎi , dāoxiéròu : ròutuōluò , juéshèn 。 chányāo , xuèzhù 。 shìpēngròuchígāo , huànchù , tòngjiérándùnzhǐ 。 wèn :“ yàoérlíngxiào ?” zhōu guǐduìzhī 。 chuāngxún 。 zhōuměiyǎnchù , zizhī 。 quán , yǒuhénzhǎng 。 jiézhī , shǐdeqíng 。
  shǐshìyuē :“ kuīwéishāngshēngzhīshì , jūnguì 。 ránzhīshāngshēngzhīwéi xiàozāi ? xíngxīnzhīsuǒzhěér 。 yǒurénérzhīxiàozhīzhēn , yóuzàitiānrǎng 。 fèngjiàozhě , zhòngliángduō , xiázhāngbiǎo , chǎnyōumíngwēi , làichúráo 。”

聊斋志异·孝子拼音版

 《 xiào zǐ 》
  qīng zhōu dōng xiāng shān zhī qián , yǒu zhōu shùn tíng zhě , shì mǔ zhì xiào 。 mǔ gǔ shēng jù jū , tòng bù kě rěn , zhòu yè pín shēn 。 zhōu fǔ jī jìn yào , zhì wàng qǐn shí 。 shù yuè bù quán , zhōu yōu jiān wú yǐ wéi jì 。 mèng fù gào yuē :“ mǔ jí lài rǔ xiào 。 rán cǐ chuāng fēi rén gāo tú zhī bù néng yù , tú láo jiāo cè yě 。” xǐng ér yì zhī 。 nǎi qǐ , yǐ lì dāo gē xié ròu : ròu tuō luò , jué bù shèn kǔ 。 jí yǐ bù chán yāo jì , xuè yì bù zhù 。 yú shì pēng ròu chí gāo , fū mǔ huàn chù , tòng jié rán dùn zhǐ 。 mǔ xǐ wèn :“ hé yào ér líng xiào rú cǐ ?” zhōu guǐ duì zhī 。 mǔ chuāng xún yù 。 zhōu měi yǎn hù gē chù , jí qī zi yì bù zhī yě 。 jì quán , yǒu jù hén rú zhǎng 。 qī jié zhī , shǐ de qí qíng 。
  yì shǐ shì yuē :“ kuī gǔ wéi shāng shēng zhī shì , jūn zǐ bù guì 。 rán yú fū fù hé zhī shāng shēng zhī wéi bù xiào zāi ? yì xíng qí xīn zhī suǒ bù zì jǐ zhě ér yǐ 。 yǒu sī rén ér zhī xiào zǐ zhī zhēn , yóu zài tiān rǎng 。 sī fèng jiào zhě , zhòng wù liáng duō , wú xiá zhāng biǎo , zé chǎn yōu míng wēi , lài zī chú ráo 。”

 为您推荐:聊斋志异孝子文言文翻译

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 聊斋志异·金世成拼音版、注音版

  文言文之家为您整理聊斋志异金世成拼音版、聊斋志异金世成注音版,欢迎阅读。 聊斋志异金世成注音版 《 金 jīn 世 sh 成 chng 》 金 jīn 世 sh 成 chng , 长 chng 山 shān 人 rn 。 素 s 不 b 检 jiǎ...

 • 聊斋志异章阿端文言文翻译

  文言文 卫辉戚生,少年蕴藉,有气敢任。时大姓有巨第,白昼见鬼,死亡相继,愿以贱售。生廉其直购居之。而第阔人稀,东院楼亭,蒿艾成林,亦姑废置。家人夜惊,辄相哗以鬼。两月余,...

 • 聊斋志异·商三官拼音版、注音版

  文言文之家为大家整理聊斋志异商三官拼音版、聊斋志异商三官注音版,欢迎阅读。 聊斋志异商三官注音版 《 商 shāng 三 sān 官 guān 》 故 g 诸 zhū 葛 gě 城 chng 有 yǒu 商 shāng 士 sh 禹 yǔ 者...

 • 聊斋志异荷花三娘子文言文翻译

  文言文 湖州宗相若,士人也。秋日巡视田垄,见禾稼茂密处,振摇甚动。疑之,越陌往觇,则有男女野合,一笑将返。即见男子腼然结带,草草径去。女子亦起。细审之。雅甚娟好。心悦之,...

 • 聊斋志异·鲁公女拼音版、注音版

  文言文之家为大家整理聊斋志异·鲁公女拼音版、聊斋志异·鲁公女注音版,欢迎阅读。 聊斋志异·鲁公女注音版 《 鲁lǔ公gōng女nǚ 》 招zhāo远yuǎn张zhāng于yú旦dàn , 性xìng...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号