战国策·张子仪以秦相魏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 21:03:36

  文言文之家为您整理战国策·张子仪以秦相魏拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·张子仪以秦相魏注音版

  《 zhāngqínxiāngwèi 》
   zhāngqínxiāngwèi ,  、 chǔérgōngwèi 。 yōngwèizhāngyuē :“ wèizhīsuǒxiànggōngzhě , gōngxiāngguójiāān , érbǎixìnghuàn 。 jīngōngxiāngérwèishòubīng , shìwèiguò 。  、 chǔgōngwèi , gōngwēi 。” zhāngyuē :“ ránnài ?” yōngyuē :“ qǐnglìng 、 chǔjiěgōng 。” yōngwèi 、 chǔzhījūnyuē :“ wángwénzhāngzhīyuēqínwáng ? yuē :‘ wángruòxiāngwèi ,  、 chǔè, gōngwèi 。 wèizhànérshèng , shì 、 chǔzhībīngzhé , érdewèi ; ruòshèngwèi , wèiduōqínchíguó , wáng 。 ruògōng , yīngqín 。’ zhīsuǒqínwángyīnxiāngjié 。 jīnxiāngwèiérgōngzhī , shì使shǐzhīdāngqín , fēisuǒqióngzhīdào 。”  、 chǔzhīwángyuē :“ shàn 。” nǎijiěgōngwèi 。

战国策·张子仪以秦相魏拼音版

  《 zhāng zǐ yí yǐ qín xiāng wèi 》
   zhāng zǐ yí yǐ qín xiāng wèi , qí 、 chǔ nù ér yù gōng wèi 。 yōng jǔ wèi zhāng zǐ yuē :“ wèi zhī suǒ yǐ xiàng gōng zhě , yǐ gōng xiāng zé guó jiā ān , ér bǎi xìng wú huàn 。 jīn gōng xiāng ér wèi shòu bīng , shì wèi jì guò yě 。 qí 、 chǔ gōng wèi , gōng bì wēi yǐ 。” zhāng zǐ yuē :“ rán zé nài hé ?” yōng jǔ yuē :“ qǐng lìng qí 、 chǔ jiě gōng 。” yōng jǔ wèi qí 、 chǔ zhī jūn yuē :“ wáng yì wén zhāng yí zhī yuē qín wáng hū ? yuē :‘ wáng ruò xiāng yí yú wèi , qí 、 chǔ è yí , bì gōng wèi 。 wèi zhàn ér shèng , shì qí 、 chǔ zhī bīng zhé , ér yí gù de wèi yǐ ; ruò bù shèng wèi , wèi bì duō qín yǐ chí qí guó , bì gē dì yǐ lù wáng 。 ruò yù fù gōng , qí bì bù zú yǐ yīng qín 。’ cǐ yí zhī suǒ yǐ yǔ qín wáng yīn xiāng jié yě 。 jīn yí xiāng wèi ér gōng zhī , shì shǐ yí zhī jì dāng yǔ qín yě , fēi suǒ yǐ qióng yí zhī dào yě 。” qí 、 chǔ zhī wáng yuē :“ shàn 。” nǎi jù jiě gōng yú wèi 。

  为您推荐:战国策·魏一·张子仪以秦相魏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签